Yazarlar 11 NİSAN 2010 / 18:00

Küreselleşen BT ekonomisinde başarı formülleri-1

“FARKLI teknoloji, cihaz veya çözümlerin gittikçe benzeyen yapı ve özellikler gösterir şekilde birleşmesi, hatta aynılaşması” olarak tanımlayabileceğimiz yakınsama, BT endüstrisinin önüne çıkan her türlü zorluğa kolayca yakıştırdığımız klişe bir kelime haline geldi. Hayata geçen yakınsama fazları ısrarcı bir döngü içinde bir yenisine yol açmıştır. Bu döngü kaçınılmaz bir şekilde dünün başarılı iş modellerini sorgularken yeni paradigmalar ve iş fırsatları yaratmaktadır.
Ardı ardına gelen yakınsama dalgaları BT eko-sistemi paydaş ve faydaşlarını sonunda bir kırılma noktasına getirdi. Alt katmanlardan değer çıkarma ve üstte değer katma eksenlerinde önemli bir kayma gerçekleşti.  BT oyuncuları mevcut pazar konumlarını kaybetmeden yeni stratejik planlar gündeme getirmeli ve erken davranma avantajını ele geçirmeliler.
Yakınsamanın amansız takvimi
Geçtiğimiz 15-20 yıl zarfında önemli yakınsama aşamalarını arkamızda bıraktık. Bilgisayar platformları, ağ elemanları, çokluortam iletişim protokolleri ve motorlarındaki yakınsama farklı endüstrilerin bilgi ve iletişim gereksinimlerini karşılayabilen ortak yapıtaşları oluşturdu. Bu ortak yapıtaşları aynı zamanda kapasite, hız, çözünürlük ve bant genişliği gibi niceliksel özellikleri hızla ileriye taşıdı. (Şekil 1)
Günümüz ön sayfa makaleleri yakınsama alanı olarak sabit-mobil iletişim çekişmesini ve akıllı telefonları gösteriyor. Ancak bu iki yakınsama unsuru her yerde her zaman internet erişimi ve işlemci gücünü de beraberinde getirdiği için yepyeni yakınsama düzlemleri ve dikey uygulama fırsatları bizleri bekliyor. Kimlik yönetimi ve sosyal medya, katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli uygulamalar artan niteliksel özellikler sunarak kişisel ve kurumsal tüketicilerin davranış özelliklerine değen bir boyut yakalayacaklar. Bilgi-İletişim ekseni Bilgi-İletişim-Davranış düzlemine dönüşecek. (Şekil 2)
Kaçınılmaz küreselleşme
Yakınsamanın BT ekonomisini sessiz ve derinden küreselleştirildiğini görüyoruz. Hali hazırda yakınsamış değer katmanları büyük pazarlar yaratırken burada etkinlik gösteren şirketler büyümekte ancak sayıları azalmakta. Bunların başında Intel, Qualcomm, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, Nokia ve Ericsson örneklerini sayabiliriz. Yakınsamanın henüz güncel olduğu bölgede ise Google ve Apple küresel liderliklerini hızla pekiştiriyorlar.
Donanım ve yazılım arayüzleri, iletişim protokollerinin standartlaşması ve IP’nin ortak döviz olarak medya taşıyıcı özelliği küreselleşmenin önünü açmıştır. Küreselleşme yolunda karşılaşılan tıkanmalar ise Linux örneğinde görüldüğü gibi açık kaynağa gidilerek yeni iş modelleri ve tasarım paradigmaları oluşturulması yöntemiyle aşılmıştır. Unix’in Solaris, HP-UX ve AIX gibi farklı sürümlerini kendi işlemcileri üzerinde piyasaya süren Sun, HP ve IBM iki yıl kadar direndikten sonra Intel işlemci seti üzerinde Linux destekleyen ürünler geliştirme yarışına girmişlerdir.     (Şekil 3)
Küresel üreticiler baskı altında kalan karlılık marjinlerine rağmen hızla büyüyen küresel BT pazarlarında sürüm gücüyle daha güçlenmiştir. Onların hesabı, günümüzü takip edecek yakınsama süreçlerinden mümkünse dikey fırsat avantajları yakalamak ya da en azından büyük pazar oyuncusu olarak çözüm ortaklarıyla yarattıkları eko-sistemler üzerinden maksimum genişlemeyi göstermektir.
Yakınsayan fırsat alanı
Bugün BT eko-sisteminde küreseller locasına giren ilk 20 şirketin yıllık ciroları toplamı 1 trilyon doları aşıyor. Bu şirketler cirolarının ortalama yüzde 12’sini Ar-Ge’ye yatırıyor. Yani Türkiye’nin iletişim hizmetleri dahil kurumsal BT harcamasının 10 katını Ar-Ge’ye harcıyorlar.
Eğer hali hazırda küresel bir BT üreticisi değilseniz nerede değer yaratma ve var olma mücadelesi verirsiniz? 120 milyon dolarlık bir Ar-Ge gücü ile çatışmak mı yoksa onun yarattığı yapı taşlarını kullanmak mı daha mantıklıdır? Bunun cevabı dünyanın neresinde olursa olsun, ister bir Türk BT şirketi isterse bir G-8 şirketi için, küresel üretici olmadığınız sürece aynıdır: Küresel alandan fayda sağla ve fırsat sonuna yatırım yap! (Şekil 4)
Bir ay sonraki yazımızda yakınsayan fırsat alanının içinde neler gördüğümüzü paylaşacağız.

Kuresellesen1

Kuresellesen2

Kuresellesen3

Kuresellesen4
ETİKETLER : Sayı:766

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics