Yazarlar 23 EKİM 2011 / 11:52

Küreselleşme için sanayi politikaları

AB’de olup bitenler, gündemimizin arka sıralarına düştü. 5-6 yıl önce AB ile ilgili her haberi can kulağı ile dinlerdik, şimdi neredeyse hiç oralı olmuyoruz. Bu nedenle öğrenip yararlanabileceğimiz şeyleri de kaçırıyoruz. Önümüzdeki ayın sonuna doğru, Brüksel’de bir günlük bir konferans var. Avrupa’nın gelişmek için kendine koyduğu 2020 hedeflerinin birinci yılında, en önde gelen hedefin değerlendirilmesi yapılacak: Küreselleşme çağı için tümleşik sanayi politikaları.
Biz, küreselleşmeden olumsuz etkilenirken, “ara mallarının üretimi yurt dışına kaydı”, “ülkede bir kısım işler yapılmaz oldu”, “dışa bağımlı olduk” diye sızlanırken, küreselleşmeyi bir tehdit olarak alırken bir de bakıyorsunuz, bu konferans, küreselleşmeyi bir fırsat olarak karşılıyor. Oturum başlıkları şöyle: “AB sanayisi, küreselleşmede kazanan taraf nasıl olur?”, “Üye ülkeler boyutundan bakarak AB toplamında rekabetçiliği güçlendirmek”, “Sanayideki inovasyonu, sanayi politikalarıyla bütünleştirmek”. Sanki bu konferansı sanayicimiz de politikacımız da ders kitabı gibi okumalı. Rekabetçilikteki durumumuz, 824. sayıdaki yazımda aktardığım üzere hiç de iyi değil.
Üye ülkelerin sanayi politikalarının koordinasyonsuzluğundan yakınarak, uygulanacak sanayi politikalarının hedeflerini şöyle sıralamışlar: Gelişmeyi artırarak daha fazla iş alanı yaratmak, daha yüksek ücret ödenen nitelikli işler yaratmak, mevcut işlerin modernizasyonu, AB’de iş yapmayı (business) daha kolay ve ucuz kılmak, topluma sunulan mal ve hizmet kalitesini artırmak.
Bizim sanayi politikalarımız? Evet, bu konuda da bir kısım çalışmalar var, ama bunları gönüllü toplum kuruluşları yapıyor. Elbette bakanlara ya da başbakana sunacaklar. İçeriğine bakarsanız, çoğu mevcudu biraz iyileştirmeye ve günü kurtarmaya yönelik istekler. Halbuki, sektörlere yön verecek, yeni pazarlar yaratacak, “bu politikayı uygularsanız, şu sektörü % şu kadar büyütürsünüz” diyen politikalara ihtiyacımız var.
Ama, canım durun. Hele şu anayasayı bir yapalım da! ...
Konuyla ilgili ayrıntıları www.bthaber.com adresindeki köşe yazımdaki dosyalardan edinebilirsiniz.
ETİKETLER : Sayı:843