Yazarlar 10 ARALIK 2012 / 10:44

Liderlik ortaklıktır

Maritz tarafından yapılan bir çalışmada kurum çalışanlarının sadece yüzde 11’i liderlerine yönelik güçlü bir güven duygusuna sahiplermiş. Geriye kalan yüzde 89 oranındaki çalışanlar ise liderlerine güvenmiyorlarmış. Araştırma raporunun sonuç kısmında ise; güven ortamı inşa edilemeyince iş dünyasının kurtlar sofrasına dönüştüğü ve çalışanlarının çok büyük bir kısmının kendi ihtiyaç ve arzularının peşinde koştuğu belirtiliyor. Peki güven duygusunun bu kadar eksik olduğu bir iş dünyasında liderler neler yapabilirler?
Liderlerin unutmaması gereken bir şey varsa o da şudur sanırım. Liderlik ortaklıktır. Ortaklık ise doğası gereği birden fazla kişi ile ilgilidir. Liderlikte güven duygusunun olmayışı ile herhangi bir şirketteki ortakların birbirine güvenmeyişi aslında aynı şeylerdir. Güven yokluğunda, liderler işe odaklanmak yerine sürekli düşen performans, disiplin sorunları, motivasyon eksikliği, çalışan memnuniyetsizliği,  kişiler veya ekipler arası çatışmalar gibi problemler ile ilgilenmek zorunda kalacaklardır. Bu nedenle güven ortamının inşa edilmesi liderliğin bir zorunluluğudur. Bu güven duygusu ise belirli bazı davranışların kullanımıyla geliştirilebilir ve sürdürülebilir aslında.
Konusunda uzman kişilerin görüşlerine göre güven konusunda liderlerin iki seçeneği var. Ya devekuşu modeli ile güven veya güvensizliği görmezden gelecek, ya da güvenin oluşması için çaba sarf edeceklerdir.  Ekip içinde bu güven duygusunun geliştirilmesi için kullanılan en yaygın yöntem ise ABCD modeli olarak bilinen yöntemdir. Bu yöntemdeki her harf lider tarafından davranışsal olarak uygulanması gereken “zorunlulukları” ifade eder. Bunlar sırasıyla; liderin uzmanlığı hakkında olan yapabilirlik; liderin karakteri ve değerlerine göre değişen inanılırlık; liderin çalışanlarına gösterdiği ilgi ve iletişim becerisi;  karşılıklı güvenilebilirlik.
İngiliz şair Samuel Johnson’ın belirttiği gibi “Bizi hiç aldatmadıkları için, tanımadıklarımıza güven eğilimi gösteririz.”
Psikolojik olarak bu durum doğru ise sanırım yüzde 89’luk çalışanların liderleri devekuşu modelini uygulayabilir.
ETİKETLER : Sayı:899

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics