Yazarlar 01 NİSAN 2013 / 08:11

M2M kurumlar için yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyorVodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

M2M çözümleriyle iş süreçlerinin mobilizasyonu, operasyonel verimliliği ve karlılığı beraberinde getirirken, şirketlerin daha az kaynak ve zaman harcayarak daha fazla tüketiciye, daha kaliteli hizmet sunmasına olanak sağlıyor.

M2M, yani “Makineler Arası İletişim”, makinelerin insan müdahalesini minimuma indirerek, kablosuz mobil ağlar aracılığıyla birbirleriyle iletişim halinde olmasına verilen isim. Günümüzde internet ve mobil teknolojilerin bir araya gelmesi, bireylerin bulundukları yerden bağımsız olarak internete, yani bilgiye erişmesini mümkün kılıyor. Dahası, bireyleri ve kurumları birbirlerine bağlayan mobil iletişim artık makineleri de birbirine bağlayabiliyor.
M2M teknolojileri, şirketlerin iş süreçlerinin daha etkin şekilde yönetilebilmesini ve bu sayede verimliliğin artırılmasını sağlayan çözümler sunuyor. Önceleri M2M’in kullanım alanları telemetri uygulamaları, filo yönetimi ve sayaç takip gibi hizmetleri kapsarken, bu teknoloji zamanla sağlık, eğitim, otomotiv, güvenlik ve hatta dayanıklı tüketim sektörleri için de vazgeçilmez bir problem çözücü olmaya başladı.
Bu dönüşüm, pek çok sektörde mobil iletişim tabanlı akıllı teknolojilerin gücüyle verimliliğin ve tasarrufun önünü açan bir dönüşümü başlattı. Şirketlerin ellerindeki kaynak ve sermayeyi doğru yöneterek, çok daha fazla sayıda son kullanıcıya ulaşmalarına olanak sağladı. Örneğin bugün şirketler ekipmanlarını, filolarını, makinelerini kontrol etmek, sayaçlarını okumak için insan kaynağını yönlendirmek yerine, M2M teknolojileri sayesinde bunu birbirine bağlı SIM kartlar aracılığıyla yapabiliyorlar. Bu da insan kaynağı, zaman yönetimi ve operasyonel verimlilik anlamında büyük fırsatlara işaret ediyor.
M2M teknolojilerinin kullanıcılar açısından sunduğu en değerli avantaj ise “bilginin” zaman ve mekândan bağımsız erişilebilirliğini, “hizmetlerin” zaman ve mekândan bağımsız erişilebilirliği noktasına taşıması. Günümüzde M2M teknolojileri, kullanıcılar ile hizmet alacakları kişiler, kurumlar ve konumlar arasındaki fiziksel mesafeleri kaldırarak, tüm bireysel ihtiyaçların akıllı cihazlar aracılığıyla giderilmesine olanak sağlıyor. Araçlardan, ev ve ofislerdeki cihazlardan gelen sinyallerle her türlü işlemi uzaktan kontrol edebildiğimiz bu teknolojiler sayesinde, örneğin kombimizin ısısını daha eve gelmeden ayarlayabiliyoruz. Ya da hastaysak, özellikle takip gerektiren durumlarda doktorumuzla uzaktan iletişim kurabiliyoruz. Bugün Avrupa’da pek çok otomotiv şirketi, yeni modellerine acil durum iletişimine olanak sağlayan M2M cihazları ekliyor.

Otomotivden tarıma her alanda büyük potansiyel var
M2M’in kullanımına farklı sektörlerden de örnekler vermek mümkün. Mobil iletişim tabanlı akıllı teknolojilerin tarıma uyarlanmasıyla, 10 yıl içinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 26 Vodafone ülkesinde tarımsal gelirlerin 138 milyar dolar artması bekleniyor. Benzer şekilde yapılan araştırmalar, 2017 yılında dünyada mobil sağlık gelirlerinin 23 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor. Burada geliri oluşturacak servisler kronik hastalıkların uzaktan takibi, akut rahatsızlıkların ilk müdahale sonrası takibi ve hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik hizmetler olarak öne çıkacak. Özellikle kronik hastalık tedavilerinde büyük kolaylıklar sunan uzaktan takip sistemlerinin mobil sağlık pazarından alması beklenen pay ise 15 milyar dolar.
M2M konusunda dünyanın öncü şirketlerinden olan Vodafone, M2M teknolojileri alanındaki 20 yıllık küresel tecrübesiyle 44 ülkede, 8 milyondan fazla SIM kart ile hizmet veriyor. M2M altyapısıyla sunulan “işe özel çözümler” ve “işe özel teknolojiler” kurumların işlerine uzaktan tam olarak hâkim olmalarını sağlayarak hem enerji ve zaman tasarrufu yaratıyor, hem de iş hacminin büyümesinde ve müşteri memnuniyetinin artmasında önemli katkılar sağlıyor. Böylelikle kurumların verimliliklerini artırarak daha kârlı iş modellerine geçmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca olası bir problemle karşılaşıldığında anında tespit ve uzaktan müdahale imkânı sağlayan bu sistemler, iş süreçlerinde ve organizasyonlarda önemli verimlilik artışı kaydediliyor.
Kurumsal müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırarak verimliliklerini artıran, temas ettiği sektörlerin rekabetçiliğine ve gelişimine katkı sağlayan, aynı zamanda iş dünyasının mobilizasyon sürecini hızlandıran M2M çözümleri önümüzdeki dönemde de ihtiyaçlar paralelinde gelişmeye devam edecek.

Bilgi güvenliğine dair endişeler ne olacak?
İş dünyasının giderek mobilize hale gelmesi ve kurumlarda akıllı cihaz kullanımının artması, iş süreçlerinin yönetimi ve ofis dışı verimlilik anlamında önemli bir esneklik sağlarken, beraberinde bilgi güvenliğine yönelik birtakım endişeler de getiriyor. Diğer yandan yapılan araştırmalar, şirketlerin bilgi güvenliğini her ne kadar risk olarak görse de, mobil çalışma pratiklerinin verimlilik ve tasarruf parametrelerinde getirdiği avantajlardan mutlak surette yararlanmak amacıyla bu endişeleri geri plana ittiklerini gösteriyor.
Rakamlarla ifade etmek gerekirse; Türkiye’de şirket sahiplerinin yüzde 69’u için mobilite avantajlarının bilgi güvenliği risklerinden daha ağır bastığını, bu paralelde yüzde 40 oranında çalışanların kullanımını denetlemek için gerçekleştirilen BT harcamalarına karşın, yalnızca yüzde 18 oranında bilgi güvenliğinin tesisine yönelik yatırımlar yapıldığını ortaya koyuyor. Bizler de M2M hizmeti veren kurumlar olarak şirketlerimizin bilgi güvenliği özelindeki endişelerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Akıllı teknolojilerle zaman ve mekan sınırı ortadan kalkıyor
Sadece risklerden bahsettiğinizde, doğal olarak akılda kalan düşünce de olumsuz oluyor. Oysa bu alanda şirketler için çok geniş gelişim fırsatları mevcut. M2M teknolojileri sayesinde tüm sektörlerde süreçlerin mobil halde yönetildiği, aynı zamanda tüketici talep ve ihtiyaçlarının zaman ve mekândan bağımsız, akıllı teknolojilerle karşılandığı iş modelleri üretiliyor. İş süreçlerinin mobilizasyonu, operasyonel verimliliği ve karlılığı beraberinde getirirken, şirketlerin daha az kaynak ve zaman harcayarak daha fazla tüketiciye, daha kaliteli hizmet sunmasına olanak sağlıyor. Bugün pek çok sektörü mobilize eden bu dönüşümün yansımalarını sağlıktan mobil cüzdanlara kadar ortaya koyulan türlü inovasyon aracılığıyla görüyoruz.
Ülkemizde de gelecekte farklı sektörlerde, tüketici ihtiyaçlarını mobil iletişim tabanlı akıllı teknolojilerle karşılayacak iş modelleri, ürün ve hizmetlerin gelişimine tanıklık edeceğiz.
ETİKETLER : Sayı:915

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics