Yazarlar 23 ARALIK 2013 / 08:10

Makineler arası iletişim (M2M) bireyi, iş dünyasını ve toplumu dönüştürürken

Makineler arası iletişim (M2M) yeni bir teknoloji değil. Yeni olan, ses gelirleri doygunluğa ulaşan mobil operatörlerin, yeni gelir kaynakları arayışına çıktıkları yolculukta, M2M’in listenin başlarında yer alması. Yeni olan, dikey endüstrilerin mobil ve gerçek zamanlı iletişimi daha çok tercih etmesi.

Bir dönüşümün arefesindeyiz. Gerçek zamanlı iletişim içindeki bir dünyada bugün hayal ettiklerimizin ötesinde fırsatlar yatıyor. Ağ Toplumu (Networked Society) olarak ifade ettiğimiz bu iletişim dünyasında inovasyon, işbirliği ve sosyalleşme için yeni yöntemler ortaya çıkacak.
Mobil iletişim insan odaklı bir modelden makine (nesne) odaklı bir modele dönüşüyor. Nesneler, iş dünyasında etkinlik, kârlılık ve farklılaşma için daha çok iletişim içindeler.

Endüstri ve pazar eğilimleri
M2M 2010 yılında, mobil iletişimin yüzde 2’si kadardı. 2020 yılında yüzde 19’a çıkması öngörülüyor.
Makineler arası iletişim bağlantı sayısı yılda ortalama yüzde 32 ile hızla büyümekte. Oysa önümüzdeki dönemde büyüme hızı hiç bu kadar yavaş olmamıştı dedirtecek. Berg Insight’ın raporlarına gore 2013 yılında 140 milyon olan mobil M2M bağlantısı 2020 yılında milyarlarla ifade edilecek.
Makineler arası iletişimi en çok tetikleyen sektörler otomotiv, enerji ve sağlık olacak.
• Otomotiv sektörü: 2020 yılının M2M’de lider endüstrisi. Otomotiv sektöründe M2M bağlantı sayısı bugün en büyük değil, ancak 2020’de en fazla olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun bir nedeni eCall gibi AB düzenlemeleri iken, öteki nedeni ise mobilite ihtiyacını karşılayacak alternatif bir teknoloji olmaması. (eCall, 2015 yılında AB’de üretilen tüm araçların, kaza ve benzeri acil durumlarda otomobil ile ilgili bilgileri otomatik olarak 112 Acil Arama Merkezine iletmesini öngörmekte. Bu bilgiler otomobilin ve yolcuların durumu hakkında teknik bilgi iletirken yılda 2500 hayat kurtarmayı amaçlıyor.)
• Enerji sektörü ve akıllı sayaçlar: Bugünün M2M’deki lider sektörü. M2M bağlantı sayısında en büyük payı bugün enerji sektörü teşkil etmekte. Elektrik dağıtım şirketlerinde operasyonel karlılık, kayıp kaçak önleme gibi ihtiyaçlar M2M kullanımını tetiklemekte. Uzun vadede ise enerji verimliliği için elektrik üretiminin gerçek zamanlı hesaplanması, tüketime müdahale edilebilmesi gibi ihtiyaçlar öne çıkmakta. AB, ABD ve Çin akıllı şebekelerle ilgili devlet politikaları oluşturmuş durumda.
Mobil operatörler açısından bu sektör abone başına M2M gelirlerinin en düşük olduğu, ancak tek bir anlaşma ile yüzbinlerce abonelik kazanabilecekleri sektör olarak öne çıkmakta.
• Sağlık sektörü ve uzaktan hasta takibi: En yüksek M2M servis ücreti. M2M’in katma değeri kronik hastaların uzaktan takibi ile hastane masraflarının düşürülmesi şeklinde. Birçok operatörün gözdesi olan bu sektör, yüksek abone başına geliri ile göz dolduruyor.
• Akıllı binalar: Binaların ısınma soğutma ve havalandırma uygulamalarında bilgi teknolojileri ve M2M iletişimi kullanılması kamusal binalarda yüzde 30’a kadar maliyet azaltımı sağlamakta, aydınlatma ve sıcak su uygulamalarında ise toplamda yüzde 10 iyileştirme sağlanmakta.
POS yazar kasa, kargo takibi, ev otomasyonu ise M2M’den yararlanan diğer sektörler.
Ericsson ağ toplumunu şekillendiriyor:
Ericsson Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde üniversitelerle, yerel ve bölgesel iş ortakları ile ağ toplumuna geçiş için projeler üretiyor.
Ar-Ge alanında Ericsson Akıllı Kontrol (Ericsson Smart Control) ZigBee destekli akıllı sensörlerin (algılayıcıların) akıllı ev uygulamalarında kullanılmasını sağlayan bir Türkiye Ar-Ge projesi olarak geliştirilmiştir. Ar-Ge alanındaki ENSIC (Ericsson Networked Society Innovation Center) ise 3 farklı ülkededen 3 üniversitenin çalıştığı bir Ar-Ge projesi olarak öne çıkmakta. ENSIC projesinin amacı iletişim teknolojileri ile gündelik problemlere çözüm oluşturmak. ENSIC 2013’ün araştırma konusu “Ağ Toplumunun Düşünen Şehirleri (Thinking cities of the Networked Society) olmuştur.
• Boğaziçi Üniversitesi ile ise afet vb. durumlarda kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlama uygulamaları geliştirilmiştir.
• Ericsson ve Beyrut Amerikan üniversitesi, algılayıcı verilerini akıllı şehirler için uygulamalara dönüştürmeyi amaçlamıştır. Veriler analiz edilip görselleştirilerek, örneğin şehirde sessiz bölgelerin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır.
• Kahire American Universitesi ile ise trafik sinyalizasyonunun yönetimi ile ilgili görüntü işleme yöntemleri araştırılmıştır.
Pacific Controls ve Ericsson bölgede akıllı sektörel çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı oluşturmuştur. Uygulamalardan bir tanesi binaların enerji yönetiminin bir kontrol merkezinden hizmet olarak (Managed Service) verilmesi şeklindedir.

Mobil operatörlerin 3 M2M zorluk alanı
1) M2M farklı bir iş dünyasıdır
• M2M büyük ölçüde kurumsal müşterilere hitap eder (B2B).
• Kurumsal müşteriler iletişimi gömülü (embedded) çözümlerde kullanırlar ve şebekeden yüksek kalitede hizmet beklerler.
• M2M dünyasında, telekomünikasyon uzmanlığı tek başına yeterli olmaz. Dikey endüstri uzmanlığı da gerektirir.
• Müşteri artık operatöre değil, bir servis sağlayıcıya aittir. Operatör ile müşteri arasına değer zincirinde servis sağlayıcı girer.
• M2M küresel bakış açısı gerektirir. Çok uluslu şirketler aynı çözümü, aynı hizmet kalitesinde bütün pazarlarda almak isterler. Hem de rekabetçi fiyat koşullarında.
2) M2M çok düşük birim gelir seviyelerinde (ARPU) karlı olmayı gerektirir
Her ne kadar bit başına değer (value per bit) uygulamaya göre değişse de M2M bağlantı hacminin çoğunluğu düşük ARPU servislerden gelecekir. Bu nedenle operatörler M2M stratejilerini, iş modellerini, altyapı ve operasyonlarını M2M için sil baştan oluşturmalıdır. Yalınlaştırma, otomasyon ve kurumsal müşterilere self servis süreçler kârlılık sağlayacaktır.
3) M2M şebeke altyapısına yeni beklentiler getirir
İş süreçleri yeniden tanımlanmalıdır. Örneğin, araç üreticileri gömülü SIM kartlar talep etmektedir. Üretim sırasında bu SIM kart monte edilebilmeli ve çalışır durumda olmalıdır. Araç ihraç edildiğinde ise aynı hat, yerel bir operatöre taşınabilmelidir. Yetkili bayi, araç satıldığında, aktivasyonunu self servis olarak yapabilmelidir.
Şebeke kapasitesinde de ek talepler oluşacaktır. M2M için bağlantı sayısı, insan nüfusunu kat kat aştığında, trafik modelleri çeşitlilik gösterecektir. Operatörler, bir yandan düşük mobilite, düşük bant genişliği hizmetler veriyorken, öte yandan yüksek mobilite, yüksek bağlantı frekansı hizmetler vereceklerdir.
Ericsson
Ericsson her yıl M2M alanında operatörlere ve dikey endüstrilere sistem bütünleştirme, danışmanlık hizmetleri vermektedir. M2M uygulamalarına yönelik ürünler ve servisler geliştirmektedir. Türkiye 2020 yılında 50 milyar bağlantı vizyonu için potansiyel oluşturmaktadır.
Ericsson operatörlerin M2M çözüm yelpazesini zenginleştirebilmek için dikey çözüm ortaklarıyla çalışmaya devam etmekte. Bu işbirliği operatörlere yeni gelir akışı sağlarken çözüm ortaklarına da bölgedeki yeni pazarlara ulaşma fırsatı yaratmakta. Türkiye’de de M2M alanında ürün, çözüm, iş modeli geliştirmekte olan teknoloji şirketleri Ericsson ekosistemine dahil olmaya davet ediyoruz. Bölgesel ve küresel pazarlarda mobil operatörlere ulaşmalarını desteklemeye hazırız.
ETİKETLER : Sayı:951

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics