Yazarlar 27 ARALIK 2009 / 14:00

Neden toplam kalite yönetimi

Kurumların geleceği görebilmek, buna uygun yenilik yapabilmek veya yaratıcılığını en üst seviyede tutabilmeleri toplam kalite yönetimini kullanmaları ile mümkündür. Toplam kalite yönetimi 1990’lı yıllarda yaygınlaşan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yönetimin iki önemli amacı vardır. Çalışanların işini ilk seferinde ve tam zamanında doğru olarak yapması yani hataların önlenmesidir. Hatalar önlenince; fire, gereksiz stoklar, zaman kayıpları, teslimattaki gecikmeler azalır ve maliyetler düşer ve müşterilerin beklentileri tam olarak karşılanır.
Toplam kalite yönetimi tanımı; Çalışanların katılımı ile sürecin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanır. Sürekli iyileştirme kavramı Masaaki Imai tarafından toplam kaliteye kazandırılmıştır.
Toplam kalite yönetimi ile ilgili amaçları belli başlıklar altında aşağıdaki gibi toplamak mümkündür.Toplam kalite yönetimi özellikleri:
Müşteri odaklılık: “Kalite müşteri beklentisinin karşılanmasıdır” cümlesinin kurumun tüm süreçlerinde benimsenmesi sağlanmalıdır.
Tedarikçilerle işbirliği: Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda, rekabet gücünü arttıracak girdileri kaliteli, ekonomik ve hızlı şekilde temin etmek amaç olmalıdır.
Süreçler ve verilerle yönetim: Rekabetin temel kriteri olan kalite-maliyet-termin üçlüsünde üstünlük sağlamak için, süreçlerin iyi kurgulanması, verilerin ölçülmesi kaçınılmazdır.
Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı: Çalışanların kendi işlerini en iyi yaptığı ve kontrol ettiği kabul edilir. Bu çalışma yöntemi çalışanları geliştirir.
Liderlik ve amacın tutarlılığı: Kurum kültürünü liderler geliştirmektedir. Her düzeyde yönetim fonksiyonunda liderlik davranışları sergilenmektedir
Sürekli iyileştirme: Toplam kalite yönetimi “Sürekli İyileştirme”yi
esas alır. Sürekli geliştirme uygulamasında, Shewart ya da Deming Çemberi adıyla anılan
“Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKO)” çalışma çerçevesi olarak kullanılır.
Sonuç olarak, toplam kalite anlayışındaki kurumların yönetimi ile çalışanlar sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmekte ve yaptığı işin daha verimli yapılması, iş süreçlerinin geliştirilmesi konusunda sürekli düşünmekte ve iyileştirme yapmaktadır. Yöneticiler ise çalışanları teşvik edici, katılımı sağlayıcı, insiyatif kullanmayı, sorumluluk almayı ve yenilikler ortaya koymayı teşvik etmektedirler. Başarılı projelere.
ETİKETLER : Sayı:751

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics