Yazarlar 27 EKİM 2014 / 09:43

Nihayet üniversite-sanayi işbirliği?

Yeni bir stratejimiz daha oluyor: Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı. Kısa adıyla KÜSİ. Hazırlayan: BST Bakanlığı.

2015-19 arasını kapsayacak strateji belgesi henüz hazırlanıyor. Taslakta 162-171. sayfalar arasındaki 52 eylem planı, strateji hakkında fikir veriyor. Bir kaç örnek:

*Sanayiciye hizmet verebilecek öğretim elemanları, insan kaynağı ve altyapı imkanları içeren bir veri havuzu geliştirilecek. Bir sanayici havuzu da oluşturulacak ve tarafların birbirine ulaşması teşvik edilecek.

*Akademisyenlerin bilimsel yayın dışındaki faaliyetleri için (şirket kurmak, patent sahibi olmak, sanayi ile ortak proje üretmek..) akademik kariyerlerine olumlu katkıda bulunacak şekilde düzenlemeler yapılacak.

*Akademisyenlerin proje teşvik primi ve proje yapma performansına göre daha fazla maaş almaları sağlanacak.

*Akademisyenlerin sanayide geçici olarak çalışmasına ve sanayideki yüksek lisans, doktoralı personelin üniversitede ders vermesine imkan sağlayacak mevzuat değişikliği yapılacak.

*Sanayideki tecrübeli kişilerin yüksek lisans ve doktora yapması sağlanacak, bu kişiler üniversitede değerlendirilecek.

*Üniversitelerde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde nitelikli yabancı personelin çalıştırılabilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılacak.

*Sosyal bilimler alanında yapılan Ar-Ge ve inovasyon içeren projelerin de desteklenmesi sağlanacak.

*Orta yüksek ve yüksek teknolojiye geçebilmemiz için sanayi işbirliği yoluyla teknoloji transferine ve yüksek teknolojili ürün imaline yönelik çalışmalar yapılacak.
ETİKETLER : 993

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics