Yazarlar 07 KASIM 2010 / 18:00

Organizasyonel yapınızı ne kadar yerinde kurguladınız?

Bilindiği gibi projeler spesifik bir amacı gerçekleştirmek için insan, sermaye ve diğer kaynakları kullanırlar. Projenin yapısı da organizasyonun yapısıyla kimi zaman benzerlik gösterir. Bir projenin organizasyonel yapısını anlayabilmek için katılımcıların organizasyonel yapıları bilinmelidir. PMI, organizasyon tiplerini fonksiyonel, matris ve proje bazlı olmak üzere 3 ana başlıkta toplar.
Fonksiyonel Organizasyon, bir hizmet ya da ürünün çok fazla değişikliğe uğramadan üretildiği ortamlarda etkin olarak kullanılır. Bu tip organizasyonel yapılanmaya sahip olan kurumlar, fonksiyonel yöneticilerine projelerin yönetimi ve kontrolü görevlerini verirler.  Şirketin prosedürel işlerini yerine getirecek departmanlar tanımlanmıştır. Departmanların yetki ve sorumlulukları bellidir.
Fonksiyonel yapıda problemler belirli bir projeyle özel olarak ilgilenen bir otorite yokluğundan dolayı ortaya çıkar. Proje yönetiminde çok başlılık ve koordinasyonsuzlukla karşılaşma ihtimali yüksektir. Buna karşılık departman yöneticilerinin hem idari işleri olduğu hem de projeleri yönetmeleri gerektiği için iş yükleri artar.
Matris Organizasyon ise insan kaynaklarının ve yeteneklerinin, insanların bir projeden diğerine aktarılarak en iyi şekilde kullanılmasına imkan vermektedir. Bu yapıda kişiler her projede değişik bir takımda yer alırlar, bir kişi bu şekilde bir fonksiyonel departmanın üyesi olduğu halde birden fazla projeyle ve proje yöneticisi ile birlikte çalışır.
PMI’a göre Matris Organizasyonlar üçe ayrılır: Zayıf, dengeli ve güçlü. Bu üçü arasında güçlü matris organizasyonda proje yöneticilerinin asıl görevi proje yönetmektir.
Proje Bazlı Organizasyonlarda ise proje yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları oldukça geniştir.
Eğer şirketinizin ağırlıklı olarak proje bazlı kazanç elde ediyorsa bu durumda organizasyonel yapınızı proje bazlı ele alma önerime sanırım çok da soğuk bakmazsınız.
Yapınız ne olursa olsun, yeter ki projelerinizi başarıya ulaştıracak bir yapı olsun. Şimdiden sizlerin ve sevdiklerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
ETİKETLER : Sayı:795

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics