Yazarlar 30 NİSAN 2016 / 11:05

OXFORD VE GOOGLE FİLOZOFUNA GÖRE BİREY 4.0

Sigmund Freud, insanın kendisine atfettiği önemi giderek azaltan üç devrimden söz eder. Birincisi, insan kendisini evrenin merkezinde olduğunu zannederken, Kopernik bunun böyle olmadığını gösterir. İkinci darbe, Darwin’in teorisinden gelir: İnsan Tanrı’nın özel bir yaratığı değildir, diğer hayvanlardan evrim sonucu ortaya çıkmıştır. Derken, rahatsız edici Freudyen teoriye göre, insan kendi zihnine bile egemen değildir, bireyin davranışları üzerinde bilinçdışı motivasyonlar belirleyici güçtedir.
Oxford Üniversitesi, Felsefe ve Etik profesörü Luciano Floridi’ye göre, dijital teknolojiler ve yapay zekadaki çığır açan gelişmeler sonucu, insan dördüncü bir devrimin başındadır. “The 4th Revolution: How the Infosphere Reshaping the Human Reality” (4. Devrim: Enfo-Küre İnsan Gerçeğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor) başlıklı kitabında, akıllı nesnelerle beraber paylaştığı “enfo-küre”de (infosphere) bir “enforg” (informational organism) olarak bireyin kendini, kimliğini yeniden tanımlaması gerektiğini ileri sürüyor.
Enfo-kürede, insanın çevrim-içi (on-line) ile çevrim-dışı (off-line) yaptıkları iç içe geçerek “yaşam-içi”ni (on-life) oluşturuyor. Giderek akıllı cihazlarla kuşatılan Birey 4.0 (bu kavram bana ait), gerçek dünyanın şekillendirdiği kişilikten farklı bir yaşam-içi kişilik oluşturmakta. Bunu anlamak için enformasyon felsefesinin, çağımızın bir ihtiyacı olduğunu iddia ediyor Floridi.
Çağımızı anlamak için sadece teknolojiyi izlemenin yeterli olduğu iddiasındakiler, Floridi’nin kitabını sadece akademik egzersiz olarak görebilir. Fakat, besbelli Google böyle düşünmüyor ki, Floridi’yi unutulma hakkı ile ilgili danışma kuruluna aldı.
ETİKETLER : 1070

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics