Yazarlar 07 KASIM 2010 / 18:00

Rapor olarak kalmasın

Geçtiğimiz hafta BThaber’in manşetinde, DPT’nin hazırladığı,  2011-2013 yılı Orta Vadeli Program’ın ayrıntıları yer aldı. Öncekilerden farklı olarak bu programda bilişim ve bilişim sektörü ile ilgili daha kapsamlı ve ayrıntılı saptamaların olduğunu görmek mutluluk verici. Nitekim programın açıklanması paralelinde TÜBİSAD da konu ile ilgili bir bilgi notu yayınlayarak Orta Vadeli Program’ın sektör açısından değerlendirmesini yapmış ve başlıca dört noktayı önceliğine almış durumda. Bunlar: Kayıtdışılığın azaltılması, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması. Tüm bu konuların nasıl yapılması gerektiği ve olumlu sonuçları da değerlendirme dokümanında yer alıyor.
Bu çalışmadan yola çıkarak bir genelleme yapacak olursam; doküman, rapor ve eylem planı oluşturmak konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı, neler yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz da iş eyleme, uygulamaya gelince tıkanıyoruz. Bu tıkanıklığı giderecek kurumlar arası eşgüdüm ile umarız üretilen raporlar somut eylemlere dönüşür.
ETİKETLER : Gündem Sayı:795

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics