Yazarlar 26 KASIM 2012 / 15:09

Sağlıkta neredeyiz?

OECD ve AB tarafından hazırlanan 154 sayfalık istatistik veri ambarı gibi “Bir Bakışta Sağlık” raporunda Türkiye’nin bazı konulardaki yeri:
• HIV-AIDS’in en en düşük olduğu (yok denecek kadar az) ülkeyiz 27 AB üyesi ve üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Makedonya arasında. (Tablo 1.12.1)
• Ama diğer bazı göstergelerde olumsuz anlamda en düşük değerlerdeyiz. Örneğin: Bebek ölümleri. Her bin bebekten 13,6’sı bir yaşından önce ölüyor. (Tablo 1.8.1 . AB ortalaması 4,2) İşin acı bir yanı daha var: Türkiye, 1970-2010 arasındaki 30 yıl içinde, bebek ölümlerinde ne kadar azalma/çoğalma olduğunu rakamsal olarak verememiş. Sırbistan ve Karadağ’la birlikte Avrupa’da bu istatistiği veremeyen üçüncü ülkeyiz. Adımızın yanında “n.a” yazıyor= not available=veri yoktur.
• Kadın ve ana sağlığı açısından önemli jinekolojik muayene yaptırma sıklığında ülkemiz yine en düşük: Yüzde 9,7 (Tablo 4.7.1. AB ortalaması  yüzde 62,1)
• Yine kadın sağlığı açısından çok önemli olan mamografi yaptırmada yüzde 14,8 düzeyindeyiz. Ama Romanya bizden beter durumda yüzde 8’le (Tablo 4.8.1. AB ortalaması yüzde 56,5)
• Bebeklerin yetersiz ağırlıkla doğumunda Türkiye yüzde 11’le Yunanistan’la komşu. (Tablo 1.9.1. AB ortalaması yüzde 6,9)
• Türkiye’de her bin kişiye 1.7 doktor düşüyor (Tablo 3.1.1.
AB ortalaması  3.4)
• Türkiye’de her bin kişiye 1.6 hemşire düşüyor (Tablo 3.3.1.
AB ortalaması 7.9)
• Türkiye’de bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 2.5 (Tablo 3.5.1.
AB ortalaması 5.3)
ETİKETLER : Sayı:897

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics