Yazarlar 16 OCAK 2011 / 18:00

Sanayi Strateji Belgesi: Umut mu, düş mü?

Yeni hazırlanan Sanayi Strateji Eylem Planı”na göre, özel sektör ve kamu sektörü tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması desteklenecek. Bilgi yoğun sanayilerin geliştirilmesi amacıyla, özel sektör ve kamu tarafından yürütülen özellikle ileri teknoloji gerektiren nanoteknoloji, biyoteknoloji, vb alanlarda kapasite oluşturma çalışmalarına ağırlık verilecek. KOBİ’ler Ar-Ge, yenilikçilik ve kalite geliştirme konusunda desteklenecek, KOBİ’lerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Ar-Ge Kanunu kapsamında, Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin desteklenmesi, Ar-Ge merkezlerinin kurulması, izlenmesi ve desteklenmesi ile tekno girişim sermayesi desteğinin verilmesi sağlanacak. Hedef, ülkemizin Ar-Ge üssü olmasını sağlamak. Bu hedefe ulaşılması için sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çalışmaları değil, üniversite, özel sektör ve başta Ulaştırma Bakanlığı, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB vb. olmak üzere ilgili tüm bakanlık ve kurumlarla birlikte hareket edilmesi, ortak ve bütünleşik bir eylem planı ortaya konması gerek. Aksi takdirde sanayinin gelişmesi için bir umut olan bu Eylem Planı bir düş olmaktan öteye gidemeyecek.
ETİKETLER : Gündem Sayı:804

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics