Yazarlar 05 ŞUBAT 2012 / 14:05

Sayısal pazarlama

Sayısal pazarlamanın, son zamanların popüler konusu olması sebebi ile, Dell’in Forrester Research’e yaptırdığı bir araştırma bu yazının konusu. Şirketlerin müşterileri ile çevrimiçi mecralarda ne kadar efektif iletişimler kurduğu ve bundan ne kadar fayda kazandıkları konusunda, Forrester ABD’de 200 kadar orta-büyük işletme ve pazarlama şirketi ile görüşmüş. Araştırmadan ilginç bulduğum bazı bilgileri veriyorum:
• Katılımcılardan yüzde 97’si sayısal pazarlama taktiklerini şimdiye kadar kullanmış, yüzde 50’si pazarlamada ana inisiyatif olmasa da, sosyal medyayı son derece faydalı bulduğunu belirtmiş.
• Şirketlerin yüzde 30’u sosyal medya ve sayısal pazarlama konusunda “bekle ve gör” ve “deneysel olarak kullan” evrelerini çoktan geçtiklerini belirtmiş.
• Yüzde 20’si, pazarlama aktivitelerinin merkezinde sayısal medyanın yer aldığını belirtmiş.
• Katılımcıların yüzde 70’i, pazarlama stratejisi belirlenmesi, web-etkileşimli pazarlama, marka yönetimi ve kurumsal iletişim konularında, sayısal pazarlama aktivitelerinin ciddi fayda sağladığını söylemiş.
• Sayısal iletişim ve sosyal kanallar üzerinden müşterilerin geribildirimlerinin dinlenmesi ve kurumsal iletişim için sayısal dünyanın etkin kullanılmasının önündeki engeller sorulduğunda, katılımcıların yüzde 42’si bütçe eksikliğini, yüzde 34’ü e-posta-web-sosyal ortam-mobil gibi farklı mecralarda aynı anda, izlenebilir ve sonuçların konsolide edilebildiği bir sayısal pazarlama ürünün geliştirilmesini kompleks yapısını, yüzde 30’u ise bu konuda uzman personel bulmanın güçlüğünü öne sürmüş.
• Sayısal pazarlamanın en önemli performans indikatörü nedir sorusuna, katılımcıların yüzde 47’si, tıklama sayısı, yüzde 57’si “beğen(like)” sayısı, yüzde 46’sı müşteri geribildirimleri cevabını vermiş.
• Katılımcıların yüzde 58’i, sayısal pazarlamanın, pazarda müşteri algılamasını etkilediğini, yüzde 56’sı müşteriler ile uzun süreli ilişkiler kurulmasına yararı olduğunu belirtmiş.
• Müşteriler ile çevrimiçi ortamlarda nasıl iletişim kuruyorsunuz sorusuna, katılımcıların yüzde 95’i sosyal ağlardaki konuşmalara cevap verildiğini, yüzde 85’i ise, müşteri geribildirimlerine cevap verildiğini belirtmiş.
ETİKETLER : Sayı:857