Yazarlar 24 OCAK 2010 / 18:00

Sürekli iyileştirme bir yaşam tarzıdır

Japonlara göre sürekli iyileştirme öyle bir düşüncedir ki, her Japon her geçen günün bir öncekinden daha iyi olması için, evinde, işinde, sosyal yaşamında sürekli bir gayret içinde olmalıdır. Toplam kalite yönetimi temel faaliyet olarak sürekli iyileştirmeyi esas alır. Sürekli iyileştirme kavramı Masaaki Imai tarafından toplam kalite yönetimine kazandırılmıştır.
Sürekli gelişmeyi sağlamak için üç temel koşulu sağlamak gereklidir. Bunlar:
Mevcut durumu yetersiz bulmak: Bir sistem kusursuz bir şekilde çalışsa da, o sistemde dahi geliştirilecek birçok faktör bulunabilir. Ayrıca bilim ve teknolojideki gelişmeler de her gün “verimlilik” ölçütünü ileriye taşımaktadır
İnsan faktörünü geliştirmek: Herşeyi yapan “insan”dır; insan kaynakları bir kuruluşun en değerli varlığıdır. Alışılagelmiş yönetim biçiminde bu kaynağın ancak küçük bir bölümünden yararlanılıyor. Oysa her çalışanı bu geliştirme faaliyetlerinin bir üyesi haline getirmek gerekir.
Problem çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmak: Problemleri çözmekte düşülen en büyük hata, belirtiler üzerinde yoğunlaşıp, sorunların altında yatan nedenleri görememektir. Sorunları iyi bir biçimde çözmek için, her sorunu en uç sebebe kadar izlemek ve temeldeki sorunu bir daha ortaya çıkmayacak biçimde çözmek gerekir.
Sürekli iyileştirme stratejisinin problemlere yaklaşımı “Hoşgeldiniz problemler” şeklindedir. Çünkü;
l Problem olmayan yerde gelişmede olmaz,
l Problemler, büyük kısmı su altında kalmış potansiyel sorunların su yüzüne çıkan kısımlarıdır. Su yüksekliği azaldıkça daha çok görünür hale gelirler.
l Bölümler (departmanlar) arası engelleri kaldırmak gerekir.
Sürekli iyileştirme yapan kurumlarda iyileştme çalışmalarına  tüm çalışanların katılımını gerektirir. Sürekli iyileştirme adımları dört aşamadan oluşmaktadır:
1. Sürekli gelişmeyi sağlayacak altyapının oluşturulması.
2. Sürekli iyileştirme için projelerin ve hedeflerin belirlenmesi.
3. Etkin proje yönetiminin gerçekleştirilmesi.
4. Proje ekiplerine hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların tahsisi.(motivasyon, eğitim, donanım)
Kısaca, günümüzde  birçok kurumda uygulanan bu kavram; bir felsefeyi  bir yaşam tarzını ifade etmektedir.
Başarılı projelere…
ETİKETLER : Sayı:755

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics