Yazarlar 09 EYLÜL 2013 / 08:14

Tüm eğitim sistemimiz değişmeli- III

Son iki yazımda, sadece ülkemizde değil, tüm dünyadaki eğitim sistemindeki çarpıklıklardan bahsettik. “Fast food” tarzı bir üretim modeli ile geliştirilmiş eğitim sisteminin ve OKUL’un, günümüzün “düz!” dünyasındaki artık anlamsızlaşan prensiplerinin, çocuklarımıza negatif etkilerinden konuştuk.
“Kendi kendine öğren, keşfederek öğren” prensiplerinin gittikçe daha yaygınlaştığı, Y kuşağının çocuklarının doğduğu günümüzde, eğitimini yeniden yapılandırmanın başarılı olacak tek modeli, bu prensiplere göre uyarlanmış, bilgisayar destekli bir model.
Uzun yıllardır teknoloji konusunda eğitimler, seminerler veren birisi olarak, insanın kendinin keşfettiği bir bilgiyi hiçbir zaman unutmadığı düşüncesindeyim.
Öncelikle, genişbant erişimin ülkemizin her noktasına kadar ulaştığı günümüzde, internet üzerinden, bulut bilişim yöntemleri ve uzaktan eğitim yönetim sistemleri kullanarak “eğitim ortamımızı” değiştirmeliyiz.
Öğrencilere sadece tablet ve akıllı tahta vererek değil, belli sürelerde okula bile gitme zorunluluğu olmadan, evden ve her yerden eğitime katılabilecekleri, interneti ve kaynaklarını kullanarak “araştırma ve kendi kendine öğrenme” tekniklerinin, öğrenme modelinin temelini oluşturduğu bir sisteme geçmeliyiz.
Bugün, tamamen ücretsiz olarak, MIT’in en ünlü hocalarının, dünyanın en büyük profesörlerinin, video olarak gerçek derslerini izlemek, ders notlarına ulaşmak mümkün. Laboratuvar ve toplu çalışmalarının okulda yapıldığı, okulun sosyalleşme ve kurumsal yapısının da bozmadan, pekâlâ, konuların çoğunu öğrencinin istediği hızla ve şekilde kendi kendine öğreneceği bir sisteme geçilebilir. Ülkemizin en iyi öğretmenlerinin, internet üzerinden tüm öğrencilere aynı anda özel dersler vermesi sağlanabilir.
Okuyucularımıza okulsuz okul kavramı biraz ütopik gelebilir, ama unutmayınız ne demişler, “okullar olmasa idi, maarifi ne güzel idare edebilirdik”
Sağlıcakla kalın.
ETİKETLER : Sayı:937

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics