Yazarlar 23 EYLÜL 2017 / 15:13

TÜSİAD ENDÜSTRİ 4.0 YAKLAŞIMINI DÜZELTİYOR MU?

Yıllarca Brüksel’de TÜSİAD temsilcisi olan, dünya görüşü birikimi önemli Bahadır Kaleağası bu yıl TÜSİAD Genel Sekreteri oldu. Ağustos sonunda, Dünya gazetesi ile yaptığı söyleşide (http://bit.ly/2yatWit) şöyle diyor: “İnsan odaklı politikalarla, insan odaklı düşünerek geleceği kurgulayabiliriz.”
 
TÜSİAD’ın 2016’da yayımlanan “Sanayi 4.0” raporunda insan ve istihdam konusundaki iddia şudur (http://bit.ly/2w4avan, s. 46): “Türkiye’nin küresel rekabet gücündeki ve katma değerli üretimdeki payında yaşanacak olası artış, ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla istihdamı önemli
ölçüde arttıracak.” Yeni teknoloji yatırımlarına odaklanan raporda, rekabet gücü ve katma değeri yüksek üretim için ne inovasyon ne de beşeri sermaye geliştirme üzerine kayda değer bir politika önerisi yok. Umarım TÜSİAD, Genel Sekreteri’nin yukarıdaki “insan odaklı” iddiasının havada kalan bir beylik laf durumuna düşmesine izin vermez ve Sanayi 4.0 raporunu insan ve inovasyon odaklı olarak yeniden ele alır.
 
Dünya Ekonomik Forumu’nun bu ay yayımlanan Küresel Beşeri Sermaye 2017 raporu (http://bit.ly/2fh1hoa) insan sorunumuzu tekrar gözümüze sokuyor. Beşeri sermaye endeksine göre yapılan sıralamada, 130 ülke içerisinde Türkiye 75. sırada! Alt endeksleriyle beraber incelenirse, bu rapor Türkiye’nin yanlışlarını ve yapması gerekenleri net bir şekilde ortaya koymaktadır. “İnsan odaklı” iddiasını somutlaştırma yönünde, bir düşünce kuruluşu olarak da ülkemizde önemli yeri olan TÜSİAD’a, genel ve bildik önerilerde bulunmanın ötesinde çok iş düşmektedir. Örneğin, şirketlerinde yaz stajı yapan öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunarak, örnek olmak.
ETİKETLER : 1139

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics