Yazarlar 15 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Ulusal İstihdam Çalıştayı - Bilişim Sektörü

Son iki makalemde ele aldığım “Yazılım İhracat Stratejileri” konusu hakkında çok sayıda e-posta aldım. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalardan; gerçekleştiği haftalarda basında da sıklıkla kaleme alınan “Ulusal İstihdam Çalıştayı” bu yazımızın konusu.
İşsizlikle mücadele etmek amacıyla ülkemizin ulusal istihdam  stratejisinin belirlenmesine ilişkin eylem planının oluşturulmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulusal İstihdam Stratejisi çalıştayı 18-20 Aralık 2009 ve 19-21 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleştirmişti.
Bu çalıştayda Prof.Dr. Veysel Bozkurt hocamızın başkanlığında hazırlanıp sunulan “Ulusal İstihdam Stratejisi:Bilişim Sektörü İstihdam Raporu” ndan bir alıntı yapmak istiyorum:
• Bilişim sektörü, hızlı büyüme eğilimine rağmen,  ülkemizde hala çok zayıftır. Yeterli yatırım mevcut değildir. Sektöre ilişkin kamuda karar alıcılarda bir farkındalık sorunu vardır. Bu alanda oluşturan politikalar, farklı kamu kurumları arasında koordineli bir biçimde hayata geçirilememektedir. Bunun için en genel anlamda Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişinin altyapısını hazırlayacak, özelde de bilişim sektörünü güçlendirecek politikaların, mümkünse başbakan ya da yardımcısı düzeyinde koordine edilmesi, Türkiye’ye stratejik bir üstünlük sağlayacaktır.
• Bilişim sektörü Ar-Ge yoğun bir sektördür. Ancak ülkemizde, son yıllardaki artışa rağmen Ar-Ge’ye ayrılan pay hala GSMH’nın binde 7’si civarındadır. Oysa bu oran ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 2’nin üzerindedir.  Ülke olarak hala teknoloji üretmek yolunda politikaları teşvik yerine, daha kolay bir yol olan teknolojinin satın alınmasını tercih ediyoruz.
• Bir diğer sorun da, alana ilişkin detaylı işgücü envanteri eksikliğidir.  Bir alandaki güvenilir veri eksikliği bu sektör için de geçerlidir.
• Girişimcilik kültürünün eksikliği ve yaratıcılıktan yoksun eğitim, alana ilişkin bir başka makro sorunu oluşturmaktadır. Mevcut işgünün niteliği, sektörün gelişmesini yavaşlatmaktadır.
Değerli hocamıza sektörümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Konuya ilerleyen haftalarda devam edeceğiz.
ETİKETLER : Sayı:784

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics