Yazarlar 11 ARALIK 2009 / 18:38

Üretim yönetimi projeleri

Üretim yönetimi projeleri, günümüzde tüm üretim şirketlerinin dikkatini çekmeye başlamıştır. Üretim yönetimi uyarlayan şirketler, gerçek zamanlı veriyi elde edip saklayabilmiştir. Bu nedenle; karar verme süreçleri gerçeğe daha yaklaşmış ve müşterilerine verdikleri hizmet kalitesi yükselmiştir.
Üretim yönetimi projesi ile kurumların elde ettikleri faydalar:
l Mevcut sistem ile izlenebilen ve veri kaynaklarının çeşitliliği/yapısı nedeniyle hem saklanamayan hem de birleştirilemeyen verilerin güvenli bir ortamda bütünleştirilmesi, ihtiyaç oldukça kullanılabilmesi sağlanabilecektir.
l KKP “Kurumsal Kaynak Planlaması” veya başka uygulamalarda mevcut olan geri bildirimler bir veritabanında toparlanabilecektir ve KKP uygulamalarında gereksiz yüklemeler ortadan kaldırılabilecektir.
l Hazır değerlerin istatistiksel analizi yapılacak; hız, kalınlık v.b. değerler yazılımdan doğrudan alınabilecektir.
l Elektrik sarfiyatı ve diğer büyük gider kalemlerininin net olarak ölçülebilenleri, üretim için harcanan değerler, iş emri, gün, ay, makine bazında analizler elde edilebilecektir.
Üretim yönetimi projeleri ile gerçek zamanlı ölçülebilen değerler:
l Makine duruş ve arıza zamanlarının gerçek zamanlı toplanması,
l Makinede oluşan alarm bilgilerinin operatöre mesaj olarak verilmesi,
l KKP’de gelen bilgiler üretim yönetimine otomatik olarak aktarılması işlemi ile;
l Operatörün iş yükü azalması,
l Üretim hataları minimize edilmesi,
l KKP uygulamasının performansının artırılması,
l İstatistiksel analizi yapılacak, süreç değerlerinin alınması, (Pro. OEE, Cpk, I unit, hız, kalınlık v.s)
l Üretim maliyet kalemlerinden net ölçülebilenlerin ölçülmesi, (Elektrik vb..)
l Süreç bilgilerinin tek bir veritabanında toplanarak, aynı anda ve geçmiş bilgilere yönelik istenilen raporların alınması, iş emri, gün, ay, makine bazında analiz edilebilmesi,
l Üretim bilgilerine (gerçek zamanlı ve geçmiş) yetki dahilinde, tüm personelin ulaşabilmesi,
l Üretim sorumlusu mühendisin tüm makinaları aynı anda kendi ekranından veya internet üzerinden izlemesi, (Operatör çalışma verimliliğini gözlenmiştir.)
lOrtaya çıkartılan sonuçlara göre kalite ve kapasite arttırımına yönelik çalışmalar kolaylıkla gerçekleştirilebilecek ve sonuçları izlenebilecektir. İzlenmek istenen verilere ilişkin detaylı raporların da elde edilmesi mümkün olabilecektir.
İş emirlerinin takibi, verim/kayıp durumları, makinelerin çalışma/verim/arıza kayıtları bilgisayar ortamında tutulabilecektir. Operatörler ve mühendisler; günlük kontrolleri üretim yönetimi sistemine bıraktıkları için rutin işlerden kurtulup, gerçek işlerini daha verimli takip edebileceklerdir.
Başarılı projelere…
ETİKETLER : Sayı:749

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics