Yazarlar 08 ŞUBAT 2010 / 12:03

Üretim yönetimi projelerine dair birkaç cümle…

Üretim Yönetimi “Manifactoring Execution System” (MES)  projeleri kullanan şirketler en  büyük yararın, gerçek zamanlı datayı elde ettiklerinden dolayı karar verme süreçlerinin  gelişmesi ve bunun sonucunda verilen kararların, müşterilerine verdikleri servisleri geliştirirken Üretim Yönetimi (MES) projesinin, üretim yaşam sürecini kısalltığını görmüşlerdir. Günümüzde üretim şirketlerinin Kurumsal Kaynak Projeleri içinde mutlaka üretim yönetimini de otomasyona almaları rekabet edebilmeleri için gereklidir.
Üreticilerin hedefi, yaptıkları üretimi her müşteri isteğine uygun daha kısa sürede az maliyet ile üretmektedir. Bu nedenle günümüz rekabetçi ortamına uyum sağlamak için planlanan ve yapılan iyileşmeler sürekli olmalıdır. Üretim şirketleri üretim seviyesini yükseltmek için kapasiteyi arttırmak ve çalışma süresini azaltma çalışmaları yapmalıdır. Her şirket kendi fabrikasina bakıp en düşük mailyet ile en iyi çözüm nedir bulmaya çalışmaktadır. Hedefe ulaşmak için yapılan proje süresince;
l Kalitenin düşmemesi,
l Olası risklerin önlenmesi,
l Müşteri teslimatlarının gecikmemesi,
l Maliyetin artmamasına dikkat edilmelidir.
Bu faktörlerden bir tanesi dahi yapılamazsa Üretim şirketi pazarın dışında kalır. Bu yüzden bu çalışmalar planlanırken şirketler karar vermeden önce detaylı hazırlık ve  analiz çalışmaları ve hatta fizibilite çalışmalrı yapmalıdır. Üretim Yönetim projeleri, üretim süresini kısaltmayı hedeflemez, kaynakların
(insan, makina,bilgi, araç ,gereç ve malzeme) koordinasyonu, paylaşımının maksimum olmasını sağlayarak işleri yönetmeyi hedefler.Üretim Yönetimi  projeleri ile;
l Operatör verimliliği artar,
l Makina verimliliği artar,
l Makina bakım süre tesbitleri doğru yapılır,
l Günlük kontroller otomatik yapılır,
l Bilgiler birkez girilir, diğer bölümler otomatik akar(hata oranı azalır) ,
l Stok takibi hatasız yapılır,
l Bilgi akışı otomatik sağlanır,
Ve operatörler ve mühendisler günlük kontrolleri Fabrika Otomasyon sistemine bıraktıkları için rutin işlerden kurtulup, gerçek işlerini daha verimli takip ederler.
Başarılı projelere…
ETİKETLER : Sayı:757

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics