Yazarlar 02 MAYIS 2010 / 18:00

Ustalaşma iklimi

2001 Nobel fizik ödüllü Carl Wieman, 2004’de ABD’de yılın profesörü seçilmişti. Prof. Wieman, araştırmacılıktaki başarısını öğretmenliğe nasıl taşıdı acaba?
Bir başka ödüllü fizik profesörü Richard Hake’nin 6 binden fazla öğrenci üzerinde yaptığı çalışma, ABD’nin en iyi üniversitelerinde öğrencilerin temel fizik kavramlarının ancak üçte birini alabildiğini ve sekizde birinin dersde başarısız olduğunu gösteriyor. 1998’de yayınlanan bu çalışmaya tepki olarak Harvard’dan Eric Manzur’un önerdiği basit bir katılımcı ders yöntemi ABD’de hızla yayıldı: Öğrenciler derslere “clicker” adı verilen telsiz cevap cihazları ile katılıyor, derse serpilen çoktan seçmeli soruları sınıfın yarıdan fazlası yanlış cevaplarsa, öğrenciler aralarında tartışıp yeniden deniyorlar. Wieman’ın okulu CU-Boulder’daki araştırmacılar, bu yöntem ile öğrencilerin gerçekten öğrenip öğrenmediğini şöyle test etmiş: denk iki sorudan ilkine cevap verdikten sonra tartışmaya girişen öğrenciler ikinciyi ne oranda doğru bilebilir? Sonuç: ilk soruda oran yüzde 50 olduğu halde, ikincide yüzde 70’in üzerine çıkıyor.
Eric Manzur diyor ki: “Maraton seyrederek maratoncu olamazsınız. Fen öğrenmek için de fen yapmak şarttır.” Eğitsel kazanımlar için “ne kadar çaba o kadar ilerleme” prensibi ile yaratılabilen “ustalaşma iklimi,” öğrencilerin kendilerine alan becerilerindeki ustalıkları oranında değer biçmelerini öngörüyor. Bunun için amfide pasif dinleme yerine öğrenciler küçük katılımcı gruplara ayrılıp, bilgisayar desteğiyle fen çalışmalarına girişebilir. Ölçü “tam not” almak, birinci olmak değil, kendini geliştirip giderek daha kalıcı ve etkin eserler vermek olmalı.
Wieman’ın sırrı, clicker’ları derslerinde başarıyla kullanıp, devamlılığı yüzde 50 artırırken, başarısızlığı 3 kat düşürmesi. 135 dersin bu şekilde işlendiğ CU-Boulder’da 17bin öğrenci okul yılları boyunca bu cihazı kullanıyor. Ancak öğretim üyelerinin ustalaşma iklimini yaratabilmesi ve öğrencilerin farklı yöntemlerle eser vermeleri için eğitim teknolojileri daha birçok yeniliğe gebe. İşte tam burası, yeni sosyal web tekniklerini eğitime uygulamak için iyi bir giriş noktası.
ETİKETLER : Sayı:769

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics