Yazarlar 29 ARALIK 2014 / 11:12

Verimiz büyüyor

Hükümetin, Ekonomide Dönüşüm Programı’nın İkinci Listesi’nde 10. Madde, istatistik işlerimizin iyileştirilmesine yönelik önlemler içeriyor. Türkiye’nin “büyük veri” üretmeye adım adım başladığı bir sırada, bu iyileştirmenin tam zamanı:

Resmi İstatistik Programı (RİP) diye bir düzenleme yapılacak. TÜİK ve kamunun ürettiği istatistikler tek bir çatı altında toplanıp, 2015 sonuna kadar bir portal kurulacak. Kurumların istatistik bilgi altyapısı iyileştirilecek.

Ama programda Büyük/Açık Veri kavramları geçmiyor. Oysa, 2014-18 Bilgi Toplumu Stratejisi Taslağı’nda 68. Eylem Planı’nda “Kamu verisinin paylaşılması” yani açık veri konusu ele alınıyor: “Kamu verisinin paylaşımı ve yeniden kullanımına ilişkin politikalar geliştirilecek. Buna dayalı olarak kamu verisinin üçüncü taraflarca yeni katma değerli, ürün ve hizmetler için yeniden kullanılmasına ilişkin yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.”

Taslağın temelini oluşturan “İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu” (13.05.14) s.192’de anlamlı bir üst-başlık var: Büyük Veri. Alt-başlık ise: Kamu verisinin yeniden kullanımının sağlanması.

Türkiye’deki istatistik üretiminin tek yönü, mecburen büyük/açık veriye doğru. Buna şimdiden önlem almak, nasıl kullanılacağına dair proje geliştirmek gerekmiyor mu? Sadece İstanbul’un trafik verisi bile başlı başına bir büyük/açık veri konusuyken, bu tarz büyük rakamların nasıl değerlendirileceğine dair bir strateji gerekmez mi?

Galiba istatistik toplamayı AB ölçütlerine uygun hale getirmek bir hedef, ama büyük/açık veri konusu sanki bununla ilgisiz başka bir hedef mi?

Çünkü, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: “Kendi içinizde standart koyup hazırladığınız zaman, uluslararası alanlarla mukayese edilebilir istatistikler üretemezsiniz. Bizim temel ilkemiz, TÜİK'in ürettiği tüm istatistiklerde uluslararası standartları, AB standartlarını sağlamaktır. AB istatistiklerine uyum, üretilen istatistiklerin tanım ve yöntem bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırılabilirliğini arttırdı. Birçok alanda AB standartlarını yakaladığımızı ifade edebiliriz.” (Türk İstatistik Sistemi'nin Geliştirilmesi Programı Toplantısı, Ankara. 04.12.14)

Bu arada, TÜİK’in, AB standartlarına uyum sağlama amacını AB, paraca ve bilgice destekledi. 2003 – 2014 arasındaki iyileştirme programının bütçesi 23.6 milyon Euro. Bu kadar paradan amaç: Türkiye’nin ürettiği istatistikler AB standartlarına uygun hale gelsin. AB’ne katılım hedefine doğru ilerleyen Türkiye, hazırlayacağı stratejilerde “doğru ve sağlıklı” veriler kullansın. Ve belki bu arada, büyük/açık veri işini de planlasın?
ETİKETLER : 1002