Yazarlar 11 MAYIS 2015 / 08:24

WEF GIT 2015

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu 2015 yayınlandı. Türkiye’nin ağa (bilgi toplumuna) hazır olma yeri: 143 ülke arasında 48’inci. Bir önceki 2014 raporundaki 148 ülke arasında 51’inciydik. 2013’te ise 45’inciydik. (INSEAD ve Cornell’in de katkısıyla WEF Global Information Technology Report 2015).

Özet: Üç yıl içinde 45’ten 51’e inip, şimdi 48’e çıkmışız.

Çevresel koşullar alt indeksinde 44’üncüyüz (geçen yılla aynı).

Hazırolma alt indeksinde 42’inciyiz (geçen yıl 41).

Kullanım alt indeksinde 63’üncüyüz (geçen yıl 62).

Ekonomik ve sosyal etki alt indeksinde 65’inciyiz (geçen yıl 59).

4 tane alt indeksi 10 “ayak,” onları da 50 tane “gösterge” destekliyor.

Hazırlık ayağında “bilişime erişim” koşulları iyileşti: 2014’te 17’inci sıradaydık, şimdi 8 olduk.

Devletin bilişimi kullanma ayağında 60’dan 55’e çıktık.

Sosyal etki ayağında 67’den 50’ye çıktık.

Beceriler ayağında iki yıldır 80’inciyiz.

İnternet ve telekom rekabetçiliği göstergesinde (4.03) yine birinciyiz.

Sabit genişbant tarifelerinde (4.02) 24’ten 21’e çıktık.

Bilişimin yeni hizmet ve ürünleri teşvikinde (9.01) 53’ten 44’e çıktık.

İnovasyon kapasitemiz (7.02) 2014’te 45ten şimdi 77’ye indik.

BİT patent başvurusunda (9.02) 49’uncu sırada iki yıldır sabitiz.

Okullarda internete erişimde (10.02) 63’ten 58’e çıktık.

İnternetin kişisel kullanımı ayağında (6.02) 73 ve 72’deyiz.

Bilgi temelli işlerde istihdam (9.04) 77’den 80’e indik.

 
ETİKETLER : 1021

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics