Yazarlar 18 MAYIS 2015 / 09:25

Wikipedia müzik oldu

Sadece İngilizce Wikipedia’da 5 milyona yakın madde, 36 milyonu aşkın sayfada sıralı. 2001’den beri maddelere 770 milyonu aşkın edit yapılmış. Bunların bir kısmı otomatik robotik editler olsa bile, yine de Wikipedia, dünyanın şimdiye kadar tanık olduğu en katılımcı bilgi kaynağı.

Bazı küresel göstergelerde Wikipedia editlerinin sayısı, gösterge hesabına katılıyor. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknolojisi Endeksi (WEF GIT), her ülkenin anadilinde yayınlanan Wikipedia’da kaç sayfa olduğuna bakıyor. Benzer bir şekilde, Avrupa İşletme Yönetimi Enstitüsü (INSEAD) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından hazırlanan Küresel Yenilikçilik Endeksi de yine Wikipedia aylık edit sayısını “Yaratıcı Çıktılar” başlığı altında “Çevrimiçi Yaratıcılık” alt-başlığında hesaplıyor. Editlerin, küresel endeks hesaplarına konu olmasının nedeni, saniye başına ortalama 10 edit yapılmasının, o toplumun “ne kadar bilgi toplumu” olduğunun bir göstergesi olması. Sadece İngilizce Wikipedia’ya her gün ortalama 800 “yeni” madde/makale ekleniyor.

Ve günün birinde, bir yaratıcı zihin şunu düşünüyor: Bütün bu edit trafiğinden müzik yapsak?

“Listen to Wikipedia” http://listen.hatnote.com/ hem bir web sitesi hem bir app. O kadar yenilikçi yaratıcı, sıra dışı bir iş ki, kendiniz erişip izlemelisiniz. Zen meditasyon müziği gibi, serinkanlı, sakin, öte dünya tınılı. Sembal ve ziller, sayfalara yapılan ekleri müzikal bir estetikle sayıyor. Pizzicato: parmakla yaylı çalgının telini çekme, sayfadan bilgi çıkartmayı sayıyor. Bu sesleri melodiye yaklaştırmak için sentezlenmiş yaylı çalgılar ara sıra duyuluyor. Her tını ile ekranda görülen yeşil daireler, anonim editler. Mor renkli daireler, robotik algoritmalar tarafından yapılan ekleme çıkartmalar. Beyaz daireler ise, Wikipedia’ya kayıtlı kullanıcıların katkıları. Son derece şiirsel ve yalın, sonu olmayan, başı olmayan, 7/24 “çalıp duran” bir müzik.

Yaratıcısı: Wikipedia’nın vakfı Wikimedia’dan Stephen LaPorte ve PayPal mühendisi Mahmoud Hashemi. Yaptıkları şey sadece bir “hoşluk” değil, bütün dünyanın bilgisinin yine bütün dünya tarafından nasıl özgürce oluşturulduğunu gösteren bir ibret vesikası. Dünyada ilk kez, bir küresel bilgi kaynağının “nasıl” oluşturulduğunu ekranda, akvaryumda balık izler gibi izlemek mümkün artık.

North Carolina Eyalet Ü James B. Hunt Kütüphanesi, bir duvarına yerleştirdiği dev bir etkileşimli ekrandan bu ilginç uygulamayı üniversitenin dikkatine sundu. Ekranın önüne gelenler, oradaki karekodu cihazlarına indirerek, Wikipedia edit sürecine oracıkta katılmaya başladılar.

 
ETİKETLER : 1022

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics