Yazarlar 18 TEMMUZ 2010 / 18:00

Yazılım ihracat stratejileri - I

Bir ay önceki yazımda BT sektörümüzün diğer ülkeler ile karşılaştırmasını yapmış ve sizlerden çok sayıda e-posta almıştım. TÜBİSAD derneğinin yaptığı ciddi çalışmalardan bahsetmiş, şahsi önerilerimi de ilerde kaleme alacağımı belirtmiştim.
Bu yazımızda yazılım ihracatı deyince akla gelen üç ülkeden -Hindistan, İrlanda, İsrail- bahsedeceğiz.
Bildiğimiz gibi Irlanda BT servis sektöründe ciddi aşama kaydetmiş, Hindistan ise daha çok yazılımın kendisini değil, geliştirilmesi için gerekli mühendis ihracatında uzmanlaşmış bir ülke. İsrail ise 1950’lerde askeri ürünler geliştirmek amacıyla yetiştirilen ekiplerin, 1970’lerden itibaren özel sektöre girişi ile daha çok güvenlik ürünleri alanında saygın bir konumda.
Üç ülkenin de başarısının altında, yazılım ihtiyacının dünya çapında son yıllarda sürekli 2 haneli büyümeler göstermesi ve talebin bu artışı karşısında, arzı yapan ülkenin kendisinden çok, tüm dünyaya satış yapan küresel markalar yaratmış olması yatıyor.
Yapılan araştırmaları incelediğimizde, üç ülkenin de, yazılım sektörünün gelişimini bir hükümet politikası olarak ele aldığını görüyoruz. Kalkınma planlarına BT sektörünü koyan hükümetler, Ar-Ge faaliyetleri için sadece devlet teşviği ile kalmamış, üniversitelerin ilgili birimlerinin kurulması için gerekli yatırımları yapmış, özel şirketlere vergi avantajları gibi kolaylıklar sağlayarak ülkelerine çok sayıda yabancı yatırım da almış durumdalar. Bildiğimiz tüm uluslararası BT üreticilerinin, bu üç ülkede de ofislerinin olması rastlantı değil.
Öte yandan, ürünlerin uluslararası pazarda tanıtılması ve ihracatın desteklenmesi için, milli bir stratejinin olması da son derece önemli. Bahsedilen ülkelerde yazılım ihracatını geliştirmek ve yabancı yatırım almak için bazı devlet kurumları bile bulunmakta. İrlanda’daki IDA (Industrial Development  Authority), Hindistan’daki NASSCOM’ u (Nat. Ass.of Software and Services Companies) buna örnek olarak gösterebiliriz.
Konuya gelecek yazımda devam edeceğim.

http://www.idaireland.com/
http://www.nasscom.in/
ETİKETLER : Sayı:780

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics