Yazarlar 19 ARALIK 2010 / 18:00

Yazılım stratejisinin yerel katmanı

“Yazılım stratejisi kimin straejisi” adlı yazımda, stratejinin devlet odaklı olmaktan çıkarılarak sektörün sorunları üzerine de odaklanması gerektiğinden söz etmiştim. Bu yazıda da, en az ulusal strateji katmanı kadar bölgesel ve özellikle de yerel katmanların yazılım sektörünün önünün açılması için taşıdığı önemden dem vuracağım.
Mesela, bir süredir “yaratıcı endüstri” kategorisinde konumlanan yazılım, akıllı kentsel büyüme stratejileri, yaratıcı endüstriler ve kümelenme stratejileri arasındaki ilişkilerde etkin işlev yükleniyor. Bilgi ve ağ ekonomisi odaklı yerel politikalarla girişimciliği teşvik eden, inovasyon yeteneğini geliştiren, yaratıcılığın önünü açan ve ekonomik yoğunlaşmaların mekânsal organizasyonunu doğru planlayan kentler küresel ekonomide ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Örneğin, 21. Yüzyılın ilk “kent devleti” sayılan Hong Kong, hem ileri hem de orta teknoloji alanlarında önemli bir inovasyon hub’ı haline geliyor. Yazılım bu inovasyon çalışmalarında ciddi bir ağırlığa sahip. Yazılım yoğunlaşması, kaçınılmaz olarak Hong Kong’un ağ ekonomisinin önemli bir büyüklüğü haline gelen medya ve iletişim sektörlerine yönelik özel ağ uygulamalarının geliştirilmesini de mümkün kılıyor ve kent bu sektörler için de bir çekim merkezine dönüşüyor. Finans sektörüne yönelik yazılımlar da benzeri bir çekimi yaratarak finans ve ekonominin diğer alanları arasındaki bağı güçlendiriyor. Hong Kong örneğine, Dublin, Seoul, Rio de Janeiro, Tel Aviv, Johannesbourg, Tokyo, Barcelona, Seattle, Bangalore gibi başka örnekler de eklenebilir. Tüm bu kentlerin ortak noktası, hem ulusal hem de yerel ölçekte, yazılım, kümelenme stratejileri, inovasyon, bilim-teknoloji, kültür, yaratıcı endüstriler ve makro ekonomik büyüme stratejilerini etkileşimli bir boyutta ve etkin yönetişim temelinde geliştirmeleri...
Bazı toplumlar ulusal ölçekte başaramadığı şeyleri yerel ölçekte başarabilir. Maalesef bizim için bu durum da geçerli değil. İstanbul’un bir akıllı büyüme politikası, bir kent ekonomisi stratejisi, bir kümelenme stratejisi, bir yaratıcı endüstriler eylem planı yok! İstanbul, küresel ekonomi içerisinde önemli bir odak noktası, bir ağ-geçidi olma yolunda ilerliyor. Ancak, bu süreç, yazılımı da kapsayacak bir stratejik akılla yönetilmediği için, korkarım katma değer bize ait olmayacak!
ETİKETLER : Sayı:800