Yazarlar 09 EKİM 2011 / 11:23

Yönetici yönetilebilir mi?

Yöneticinin yönetimi  zengin Türkçe’mizde birden fazla anlam içerdiğinden İngilizce karşılığını konuya daha odaklandığından paylaşmak istiyorum: Managing the boss! Kulağa biraz garip geliyor olabilir. Modern yönetim anlayışı ile birlikte hayatımıza giren bu kavram, ilk olarak Harvard Business’da bir makalede dile getirildi. O günler pek yankı bulmasa da  bir kaç yıl içinde sıklıkla anılmaya başlandı, konuyla ilgili seminerler düzenlendi, çok dilde kitaplar yazıldı.
Modern yönetim anlayışının geçerli olduğu firmalarda, bağlılık sadece alt çalışanların yöneticilerine olduğu bir bağlılık değil. Bugünün karmaşık iş yapıları nedeniyle, yöneticilerin de alt çalışanlarına bağlı olmalarının artık bir gereklilik olduğunu düşünen sosyo-psikologlar bu kuramı ortaya attılar.  İyi bir yöneticinin hem kendisini yönetmesi gerektiğini, hem de kısmen takımın onu yönetmesine izin vermesi gerektiğini de kurama eklediler.  Bugünün bu karmaşık iş yapılarında, doğal olarak artık daha fazla karar verilmesi gereken durumlar olduğu ortada. Küçük, büyük, kolay, zor, etkisi az, çok herhangi bir karar, sonuçta üzerinde belli bir süre düşünmeyi gerektiriyor. Yönetilenlerin belli konularda inisiyatif almadan karar vermemeleri ise, yöneticilerin işlerini biraz daha zorlaştırıyor. Yönetim stillerinden demokratik otokrat yönetim tarzına da uygun olarak, yöneticilerin bir karar sırasında alt çalışanlarından alternatifleri öğrenip, onlara danışarak karar alması aslında yöneticinin yönetimi için bir örnek olarak gösterilebilir. Güncel bilgi ile tecrübenin buluştuğu bu yöntem bence de en sağlıklı karar alma yöntemi.  Bu nedenle “Managing The Boss” konusu hem yöneten, hem de yönetilen tarafından bilinmesi ve uygulanması gereken bir konu.
BT sektöründe başdöndüren teknoloji hızı ile yönetici ile çalışan arasındaki teknik bilgi güncelliğindeki fark, doğal olarak diğer sektörlere göre biraz daha fazla olabilir. Sürdürülebilir başarı için tecrübe ile bilginin buluşması, yani yönetimin iki yönlü olması bu nedenle çok önemli.
İyi haftalar..
ETİKETLER : Sayı:841

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics