Dosya Yazılım tanımlı ağlar 28 NİSAN 2014 / 08:35

SDN pazarı hızla gelişecek

SDN çözümlerine ilgi, uygulamaların artmasına paralel olarak hızla artıyor.

Enterprise Strategy Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2013’te 1,5 milyar dolar olarak ortaya çıkan küresel SDN pazarının 2018 yılında 35 milyar dolara çıkması bekleniyor. İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Ersel Karşal’ın verdiği bilgilere göre, bu önemli artış bize pazardaki farkındalığın giderek güçlendiğini gösteriyor. Karşal, “Türkiye için sağlıklı pazar verilerine ulaşmak güç olsa da dünya ile uyumlu bir gelişme sergileneceğini ve büyümenin bu ölçekte süreceğini öngörüyor ve 2014 yılı itibariyle Türkiye pazarında SDN çözümlerinin gelişeceğini düşüyoruz” dedi.
Türkiye’de SDN çözümlerine ilginin, kurumların ihtiyaçlarına cevap veren uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlanarak artacağı kaydeden KoçSistem Hizmet Entegrasyonu Çözüm ve Hizmetler Grup Yöneticisi Orhan Düz ise şunları kaydetti: “BT yöneticilerinin öncelikli olarak değerlendirdikleri konuların arasında yer alan SDN gün geçtikçe daha büyük oranda talep görmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki şirketler de öncelikle yeni teknolojilerin yaygınlaşması ve uygulamaların stabilite ve yaygınlık olarak belli bir seviyenin üstüne çıkmasını beklemektedirler. Bu açıdan teknoloji olarak SDN’in olgunlaşması için biraz daha zamana ihtiyacı var, ancak bu süreç beklenenden daha da hızlı gerçekleşebileceği için şirketlerin SDN stratejilerini belirlemelerinde fayda var.”
Türkiye’de SDN çözümlerinin henüz yeni yeni duyulan ancak kısa sürede gelişen ve hızla gelişmeye devam eden bir alan haline geldiğinin altını çizen Proline Ağ Çözümleri Uzmanı Mehmet Emin Yağcı da şunları kaydetti: “BT yöneticileri böylesine köklü bir değişimin, bilişim altyapılarında nasıl sonuçlar doğuracağını öngörebilme ve yol haritalarını buna göre şekillendirebilme üzerinde çalışmaktadırlar. Ülkemizdeki ilginin, dünyada gösterilen ilgiye oranla az olması hususunu, ‘çözümün kendisinden ziyade, toplum olarak yeni teknolojilere ilk etapta temkinli yaklaşmamızdan kaynaklanmaktadır’ şeklinde ifade edebiliriz. Henüz gelişme evresinde olan bu teknolojinin; avantajlarını, sistemlere ve BT yöneticilerine yansıtmaya başladığı zaman bu dengenin ülkemiz yönünde hızla değişebileceği görüşündeyiz.”
Prolink Sistem Mühendisi Mehmet Baysal ise “ABD ve Avupa’daki şirketler bu alana daha erken ve daha hızlı yöneldiğinden sistemlerini ve veri merkezlerini dönüştürme ve maliyetleri düşürmeye yönelmeye başladılar, bilinen dünya devi şirketler bu dönüşümü gerçekleştirdiler. Türkiye de ise bu konuya giderek ilgi artmakta ve kimi kurumsal şirketlerin yapılarını bu şekilde kurmaya çalıştığını bilinmektedir” dedi.
Vizyon ArGe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balaban’ın ise konuyla ilgili görüşleri şöyle: “Sistemler ve altyapılar yazılım tabanlı olmaya devam ederken, fonksiyonaliteleri, dolayısıyla da karmaşıklıkları artıyor. Ne kadar fazla fonksiyonalite, o kadar fazla risk demektir. Bu risk stabilite riski olduğu ölçüde aynı zamanda güvenlik riskleri de barındırıyor dolayısıyla. SDN henüz yeni bir teknoloji, olgunlaşana dek çok güvenlik açıkları duyacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu da SDN teknolojilerine ek güvenlik katmanı olarak yansımasa da SDN tarafındaki güvenlik risklerine daha fazla önem atfedilmesini ve buradaki güvenlik çalışmalarının daha da yoğunlaşmasını ve pazar hareketliliğine sebebiyet verecektir. Türkiye’de henüz, ‘Ne işe yarar bu SDN, biz bu SDN’le ne yaparız?’ durumundayız. Pratik uygulamalar artıp gündeme gelmeye başladığında SDN’e ilginin katlanarak artacağını söylemek kahinlik olmaz diye düşünüyorum.”

BT yöneticileri için yeni fırsatlar

SDN teknolojileri, bulut servislerinin hızlıca devreye alınması, bireylerin kişisel cihazlarıyla ( BYOD ) kurumsal ağlara dahil olmasını ve kolaylıkla yönetilmesi v.b. gibi olanaklar sunuyor. “Veri merkezlerinin büyümesi ve farklılaşan teknolojiler (BYOD , sanallaştırma v.b.) ağ yönetiminde de artık geleneksel anlayışın yeterli olmayacağını ortaya koyuyor” diyen 4S Ürün Teknoloji Danışmanı Mehmet Özpolat, şunları kaydetti: “Yine ağ yönetimi dikkate alındığında verinin ihtiyaca uygun kapasite ve servis ayarlamalarının yapılabilmesi gibi dinamik bir yapıda olması önemlidir. SDN teknolojileri bu anlamda BT yöneticileri için yeni fırsatlar sunmaktadır.
SDN ile birlikte özellikle kimlik doğrulama ve yetkilendirme politikalarının dikkatle belirlenmesi çok önemlidir. SDN bu kapsamda yapısı gereği oldukça etkin izleme olanakları sunmaktadır. Bununla beraber özellikle BYOD düşünüldüğünde etkin ağ yönetimi, personel desteğine ihtiyaç duymaksızın kendi kararlarını verebilen dinamik sistemler, büyüyen ve gittikçe karmaşıklaşan veri merkezlerinde önemli rol oynamaktadır.”

Son kullanıcılar henüz anlama ve analiz aşamasında

“BYOD Kendi Cihazını Getir) olmasa bu denli bulut bilişim talebi olmayacak, bulut bilişimin de SDN’siz sunulabilirliği ve kullanılabilirliği oldukça limitli kalacaktır” diyen Avaya Satış Mühendisi Dinçer Güneş, şu bilgileri verdi:
“Dünyada ilk SDN kullanımına geçen kurumlara baktığınızda çok büyük bulut bilişim sağlayıcılarını görürüz. SDN çok tartışılmasına rağmen 10 kişiye sorsanız muhtemelen 10 farklı cevap alacağınız bir konu. Ülkemizde son kullanıcı tarafı henüz bu teknolojiyi anlama ve analiz aşamasında diyebiliriz. Dolayısı ile insanlar dinlemekten hoşlanıyorlar ama uygulamaya geçmekte bazı tereddütler yaşıyorlar haklı olarak. Ama kısa süre içinde SDN uygulamalarının yaygın halde kullanılacağını düşünüyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:969

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics