Dosya Yazılım tanımlı ağlar 28 NİSAN 2014 / 08:38

Yönetimi zorlaşan ağların kurtarıcısı SDN

Ağa bağlı cihaz sayısı ve türü hızla artarken, BT altyapılarının yönetimi de her geçen gün zorlaşıyor. İşte bu noktada BT yöneticilerinin imdadına Yazılım Tanımlı Ağlar (Software Defined Network – SDN) yetişiyor.

Bilgiye erişim ihtiyaçlarının arttığı günümüzde bu gelişime paralel olarak bilgiye ulaşabileceğimiz cihazların çeşidi ve sayısı da hızla artıyor. Diğer bir yandan kurumlarda gelişen bir başka eğilim de “Kendi Cihazını Getir (Bring Your Own Device - BYOD)” kavramı. Ağa bağlanan cihaz sayısı ve türünün artması doğal olarak altyapıyı daha da karmaşık bir hale getiriyor ve yönetimini zorlaştırıyor. Tabii diğer yandan da daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. İşte bu noktada BT yöneticilerinin imdadına yeni bir teknoloji yetişiyor. Yazılım Tanımlı Ağlar (Software Defined Network - SDN).
Ağlara; akıl, esneklik ve tek merkezden yönetilebilirlik gibi özellikler katan SDN ile BT birimlerinin yalnızca bir kez işleme soktuğu bir değişiklik tüm ağlarda gerçekleşebiliyor, iletim ölçekleniyor, yeni iş modelleri ve büyümeye katkıda bulunuluyor. Konuyla ilgili uzmanların verdiği bilgilere göre; BYOD’nin yarattığı güvenlik kaygılarına yönelik olarak SDN çözümleri, kimin, nereden, nasıl, hangi cihazlarla ve ne şekilde ağa ulaşacağının grafiksel ara yüzlerden ayarlanmasını sağlıyor. Ayrıca SDN kurumlara, ağ güvenliği ve şeffaflık sağlarken olası tehditlerin raporlanabilmesine de olanak sağlıyor. Böylece kurumlar güvenlik perspektifinde daha yönetilebilir, daha tehditleri öngörülebilir bir ağ yapısına sahip olabiliyorlar.
Yapılan araştırmalara göre 1.5 milyar dolar civarında olan küresel SDN pazarının 2018 yılında 35 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme doğal olarak Türkiye pazarına da yansımaya başlıyor.
ETİKETLER : Sayı:969

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics