Dosya Yeni Dünyanın İçerik Dönüşümü 12 ŞUBAT 2017 / 01:47

Çalışanların zamanının yarısı bir içeriği aramakla geçiyor

Firmaların gündelik işlerinde kullandıkları farklı sistemlerden üretilen veriler içerisinde, ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmaları için uzun sorgulama süreçleri gerekiyor. Birçok şirket, mobil cihazlarının da içerik yönetimi süreçlerine dahil olmasını istiyor. Veriye hızlı, etkin ve doğru erişim; dijitalleştirme kapsamında kurumsal içerik dönüşümünü etkileyen en temel nedenler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar, çalışanların zamanlarının yarısına yakınını, uygun içerik aramak ya da bulamadığı bir belgeyi, içeriği yeniden oluşturmak için harcadığını gösteriyor.
İnnova İçerik ve Süreç Yönetimi Çözümleri Grup Yöneticisi Ebru Yazıcı’nın verdiği bilgilere göre yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan Semantik Entegre Arama teknolojileri;  kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeye, bütünleşik sistemler üzerinde yapısal ve yapısal olmayan veri üzerinde mantıksal ve ilişkili arama yaparak hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Dijitalleşmenin ilk basamağı olan verinin dijitalleştirilmesi ve entegre sistem kullanımı; kurumların hizmet kalitesini artırırken, veriye hızlı ve mekan bağımsız erişim sayesinde verimlilik ve rekabet güçlerini de ciddi oranda yükseltiyor.
Günümüzde şirketlerin bu alana yatırım yapmasını teşvik eden iki temel nedeni ihtiyaç ve zorunluluk olarak sıralayan Ebru Yazıcı, şunları kaydetti: “Kurumsal süreçlerini dijitalleştiren birçok şirket, ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla farklı otomasyon çözümleri kullanıyor. Özellikle operasyon, muhasebe, satış/pazarlama ve kurumsal içerik depolama faaliyeti için çözümler, yaygın olarak kullanılıyor.
Teknolojik gelişmeler, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka teknolojileri ve içerik yönetimi uygulamalarının yaygınlaşması ile farklı sistemlerin ürettiği verilerin ilişkilendirilmesini ve bilgiye tek yerden erişimi, kurumlar için gereksinim haline geldi. Bunun için geniş kapsamlı entegrasyonlar yapılması ihtiyacı doğdu. Yeni ihtiyaçları karşılayarak ve dijitalleşmeyi devam ettirerek güncel piyasa koşullarında rekabet gücünü arttırmak isteyen şirketlerin önünde iki seçenek öne çıktı: BT çözümlerinin yönetimi, entegrasyonu ve işletilmesi için kendi operasyon ekipleri kurmak ya da güçlü çözüm ortakları ile işbirliği yaparak bu hizmetleri satın almak. İnnova, Documents İnnova çözümünün esnek altyapısı sayesinde SAP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), kurumsal ERP uygulamaları, MS Exchange ve Active Directory gibi entegrasyonları kolayca gerçekleştirerek kurumlara bu süreçte profesyonel destek sağlamaya devam ediyor. Dijitalleşmeyle birlikte sistemlerin yapısında oluşan bu değişimler; stratejik yönetim, gelecek vizyonu belirleme, rekabet gücünü ve karlılığı artırmada şirketlere yol gösteren vazgeçilmez bir unsur oldu. Şirketler hızla değişen ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yazılım kullanıyor. Bu bağlamda 2017 yılında bu sistemlerden elde edilen bilgi kaynaklarının daha iyi yorumlanmasını, analizini ve raporlanmasını sağlayan çözümlerin öncelik kazanacağını öngörüyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics