Dosya Yeni Dünyanın İçerik Dönüşümü 12 ŞUBAT 2017 / 01:50

Dijitalleşme sürecinin en önemli aşaması içerik dönüşümü

İçinde bulunduğumuz dijital çağda geleneksel olan her şey değişiyor. Hem toplumu hem de ekonomiyi etkiliyor. Dijital dönüşüm, yaşamın gerçeği haline geldi. Akıllı cihazlar, akıllı binalar, akıllı şirketler, artık hayatımızın doğal bir parçası…
Yeni teknolojilerle birlikte yakın zamanda gelişen sınırsız ağ erişimi, azalan donanım giderleri ve yeni nesil üretim olanakları sayesinde ister makina ya da nesnelerden, isterse de müşteri ya da tedarikçilerden olsun, sınırsız miktarda gerçek zamanlı veri, bir diğer deyişle “büyük veri” üretiliyor. Böylece yalnız şirketlerin değil, aynı zamanda değer zincirinde yer alan bütün iş ortaklarının süreçleri değişiyor, yeni iş yapış modelleri ortaya çıkıyor. Bu noktada gündeme içerik, büyük veri ve doküman yönetimi gibi uygulamalar geliyor. Kamudan bankacılığa, eğitimden sağlığa kadar birçok sektörde ihtiyaç duyulan bu uygulamalar; belgelerin elektronik ortamda paylaşılması, mobil cihazlardan kullanılması, elektronik imza altyapısının kurulması gibi birçok alanda kullanılarak şirketlere kolaylık sağlıyor. Böylece maliyetler düşüyor, hata riski azalıyor, performans ve müşteri memnuniyeti artıyor. Ayrıca kapsamlı arşiv taraması ve raporlamanın yanı sıra mobil cihaz entegrasyonuyla süreçler hızlanıyor.
itelligence Türkiye, Profesyonel Hizmetler ve Analitik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Serdar Mermer’e göre, günümüzde dijitalleşmenin artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiği, dolayısıyla dijital dönüşüme ayak uyduramayanların çağın gerisinde kalacağı hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu nedenle iş süreçlerinde yaşanan değişimin yanı sıra iş modellerinde de önemli değişimler söz konusu. Bu kapsamda gerek özel sektörde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında önemli adımlar atılıyor, yatırımlar yapılıyor. Örneğin 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’na göre; devlet politikalarının gündeminde kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve organizasyon yapılarının güncellenmesi yer alıyor. Zamanla tüm şirketlerin yeni iş modellerinin önemini algılayacağını ve benimseyeceğini belirten Serdar Mermer, şunları kaydetti:
“Dijital dönüşüm artık hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Başta bireyler olmak üzere, tüm kurumlar, bu dönüşümün bir parçası olarak aktif rol üstleniyor. Bu sürecin en önemli aşamalarından biri içerik dönüşümü. Bu, içinde yaşadığımız teknolojik gelişimin paralelinde her an yenilenen bir döngü. Dolayısıyla rekabette bir adım öne geçmek isteyen, dijitalleşme yolunda ilerleyen şirketlerin tamamının içerik dönüşüm yatırımlarına öncelik vermesi gerektiğini düşünüyoruz. itelligence olarak, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ederken, dönüşümden doğan somut faydalara bizzat şahit olduk. Bugün, SAP çözümleri arasında yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan S/4HANA çözümü sayesinde somut olarak gıda sektöründeki veri transferinde yüzde 95’e yakın, enerji sektöründe öngörü kapasitesinde yüzde 34 ve son dönem perakende sektöründe yaşanan dijitalleşme ile e-ticaret ve perakende sektöründeki raporlama hızında yüzde 99 oranında artış yaşandığını gördük. Almanya Endüstri 4.0 ile bu alanda dijitalleşmenin nereye varabileceğini bizlere gösterdi. Dijital dönüşüm için atılan adımların ve yatırımların iyi değerlendirilmesi ve doğru bir yol arkadaşı ile bu yolculuğa başlanması, tüm kurumların başlıca önceliği olmalı.
Ülkemizin e-devlet politikaları kapsamında küresel ölçekli dijital dönüşüm ve kamu yönetimi reform çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda firmalara kolaylık sağlayacak değişiklikler söz konusu. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, geçmiş dönem e-devlet politikalarının gündeminde, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve organizasyon yapılarının güncellenmesi yer alırken, son yıllarda kamu sektöründe karar alma ve uygulama süreçlerinde devletin diğer aktörlerle olan ilişkilerinde daha katılımcı, şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi için önemli adımlar atılıyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics