Dosya Yeni Dünyanın İçerik Dönüşümü 12 ŞUBAT 2017 / 02:00

Entegrasyon ve yönetilebilirlik sağlanamayınca amaçtan uzaklaşılıyor

Kurumlar kendi içlerinde birçok değerli veriye sahiptir, fakat bu veriler farklı birimler arasında karmaşık yapılar yüzünden ulaşılamaz ve böylelikle fayda sağlanamaz duruma geliyorlar. Verilerin bir kısmı hali hazırda dijital ortama taşınmış veya dijital kanalar (e-posta, video, web sayfası v.b.) aracılığıyla oluşturulmuş olsa dahi bunların birbiriyle entegrasyonu ve yönetilebilirliği sağlanmadığı takdirde amaca hizmet etmiyor. Dijitalleşme hem tüm verilerin dijital ortama taşınması hem de bu verilerin yönetilebilir ve ulaşılabilir olması süreçlerinde devreye giriyor. İyi yönetildiği takdirde dijitalleşmenin firmalara sayısız faydası bulunuyor. Brother Türkiye Pazarlama Müdür Yardımcısı Gülşah Akbaytürk’ün verdiği bilgilere göre belge yönetimi, arşivleme, bilgi yönetimi, vaka ve süreç yürütme gibi konularda dijitalleşmenin getirdiği gelişmeler firmalara; artan verimlilik, hesap verilebilirlik, görevlerin zamanında tamamlanması, süresi geçmiş görevlerin kontrol altına alınması ve tüm şirket süreçlerini tek bir noktadan izleyebilme gibi olanaklar sağlayacak. Bu da beraberinde maliyetlerin ciddi oranda düşmesine, hatta rutin faaliyetlerin eskiye oranla daha kısa sürmesine yol açacak.
Şirketlerin bu konudaki bilinçlenme oranının her geçen gün arttığını belirten Gülşah Akbaytürk, şunları kaydetti: “Artık kendi ihtiyaçlarını daha iyi analiz eden ve yatırımlarını bu doğrultuda optimumda tutan bir tüketici kitlesiyle karşı karşıyayız. Sağlayıcılar olarak bizim üzerimize düşen görev ise tüketiciyi bu konuda doğru yönlendirmektir. Firmaların aylık baskı ihtiyacını, yazıcının konumlandırılacağı departmanı, kaç kişinin kullanacağını göz önünde bulundurup en iyi çözümü sunmak gerekmektedir. Örneğin yalnızca A4 baskı alan bir kuruma A3 yazıcı önermek doğru değildir. Dediğim gibi firmaların eskiye oranla daha bilinçli yatırımlar yapması dijitalleşme ve e-dönüşüm alanındaki gelişmelere kayıtsız kalmayacakları anlamına gelmektedir. Kurumlar bağlamında düşündüğümüzde bilgi teknolojileri denildiğinde içerik kuşkusuz en temel unsurdur. Bütünleşik içerik yönetimi için e-dönüşüm kaçınılmazdır. Yapısal olmayan içeriğin yaratılması, yakalanması ve yönetilmesinin 2017’de kurumlar için öncelikli olacağını düşünüyoruz.”
Özellikle doküman yönetimi konusunda kamunun ciddi yatırımlarının bulunduğuna dikkat çeken Gülşah Akbaytürk, “Son birkaç yılda e-arşiv gibi zorunlu uygulamaların beraberinde getirdiği hareketliliği kendi sektörümüzde hissetmekteyiz. Bu hareketliliğin ivmelenerek artacağını ön görüyoruz. Bizim ürün gamımızdaki yüksek hızlı kurumsal seviye tarayıcılar kamu tarafındaki beklentilerle birebir örtüşmektedir. Ürünlerimizin endüstri standartlarındaki uygulamalarla uyumlu olması ve teknik özellikler bakımından kullanıcının birçok ihtiyacına cevap vermesi bağlamında kamu kanalındaki pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics