Dosya Yeni Dünyanın İçerik Dönüşümü 12 ŞUBAT 2017 / 02:00

İlk adım iş süreçlerini yalınlaştırmak

Birçok kurum ve kişi tarafından dijitalleşme, ya da dijital dönüşüm kağıt bazlı süreçten, elektronik iş akışı bazlı süreçlere geçiş olarak algılanıyor. Aslında dijitalleşme hem müşteri ve çalışan deneyimini hem de iş süreçlerini dönüştürmeyi ve dijital bazlı yeni iş modelleri ortaya koymayı kapsıyor. Burada kağıt bazlı süreçten, elektronik sürece geçiş iş süreci mükemmelliği bağlamında önem kazanıyor ve dijitalleşme projelerinin ana bileşenlerinden birini oluşturuyor. Dijitalleşmenin ilk adımı da iş süreçlerini gözden geçirerek yalınlaştırmak ve gereken noktalarda yeniden tasarlamak diyebiliriz. Yani önce süreç dijitalleşmeye uygun hale getiriliyor, ondan sonra da kağıda bağımlılık ya sıfırlanıyor, ya da minimuma indiriliyor. 
Aslında süreç mükemmelliği, birçok büyük kurumun çok uzun sürelerdir radarında olan ve hem iç kaynaklarla,hem dış kaynaklarla ele alınan stratejik konulardan bir tanesi. İçinde bulunduğumuz dönemde bu süreç yenilenmesi ve verimliliğini dijital araç ve gereç kullanmadan istenilen noktaya getirmek olanaksız. Bu kapsamda birçok şirkette strateji ve süreç danışmanlığından yararlanıldığını ve işin yazılım tarafında hem var olan yazılımların, hem de dış yazılım ve servislerin kullanıldığını gözlemliyorum. Bir yandan da gitgide artan bir hızla konuya spesifik bulut yazılım (SaaS) çözümlerinin olumlu değerlendirildiğine ve kullanılmaya başlandığına şahit oluyorum. 
Dijitalleşme projelerine ayırılan kaynağın en az yüzde 25'inin süreç mükemmelliği ve dijitalleşmesine gideceğini tahmin ediyorum.
Öte yandan kamunun e-fatura, KEP ve benzeri inisiyatiflerinin süreç dijitalleşmesinde kesinlikle tetikleyici ve teşvik edici bir rol oynadığına inanıyorum. Sonuçta her boydan kurum ve kuruluş, devlet sistemlerine uyumlu olmak, hem fiziksel, hem de sanal dünyada beraber çalışmak zorunda. Dolayısı ile kamunun dijitalleşmesi, kurumsal dijitalleşmeyi sürükleyen ana etmenlerden biri ve öyle olmaya devam edecek.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics