Dosya Yeni Dünyanın İçerik Dönüşümü 12 ŞUBAT 2017 / 01:55

Kurumsal içerik akışları ile gelen verimlilik

Dijitalleşme, günümüzde şirketlerin nasıl çalıştığını etkileyen bir faktör ve şirketlerin üretkenlik odakları arasında çok merkezi bir konum edinmiş durumda. Artık bir kurumların, kağıt bazlı iş süreçlerini dijital çözümlere entegre ederek otomotize ettiklerini kaydeden Xerox Türkiye Kurumsal Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gençtürk, şunları kaydetti:
“Bilgi ve doküman paylaşımı için bulut sistemleri ve güvenli mobil baskı sistemlerini kullanabiliyor. İş süreçlerini dijitalleştirerek, kurumsal içerikleri ve doküman iş akışlarını gözardı edilemeyecek oranda iyileştirebiliyor. Söz konusu adımlar ile üretkenlikte gözle görülür artışlara ulaşılıyor. Kurumsal içerik dönüşümünü dijitalleştirebilen şirketler, müşterilerle irtibat kurmanın yeni ve farklı yollarını da öğrenmiş oluyor. Bunların yanında daha iyi bilgi akışı, masraf kontrolü ve belge koruması da sağlanıyor.
Dijitalleşme, şirketlere içerik dönüşümü ve yönetiminde büyük kolaylıklar sağlasa da hala birçok şirket bu avantajdan yararlanmıyor ya da yararlanamıyor. Dokümanlar ve içerikler dijital ortamda yer alsa da belli bir düzende ve sınıflandırma altında saklanmıyorsa, o dokümanlardaki istenen içeriklere ulaşmak kolay olmuyor. Herhangi bir sistematiği olmadan saklanan içeriklerin etkili bir şekilde kullanımı da ne yazık ki mümkün olmuyor. Türkiye’deki şirketler dijitalleşen iş süreçlerine sahip olsalar da tanımlanmamış ve sınıflanmamış bilgi ve dokümanlardan dolayı maalesef iş süreçlerini verimli bir şekilde yönetemiyor. Xerox, Yönetilen Baskı Hizmetleri adı altında her ölçekten şirketin ofislerinde kullandıkları marka bağımsız tüm ofis cihazlarını yöneterek onlara bu konuda yardımcı oluyor. Şirketlerin bilgi ve dokümanlarını güvenli bir şekilde yönetmelerini, diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşmalarını sağlıyor. Şirketlerin yeni nesil mobil çalışma şekillerine adapte olmasını, bilgi ve dokümanlarının bulut ortamlara taşımasına yardımcı oluyor. Dijital arşivleme, sınıflandırma, doküman içerik analizi gibi hizmetlerle de kurumsal büyük veriyi oluşturan bilgi ve dokümanların işlenebilir, analiz edilebilir ve ilişkilendirilebilir hale gelmesi mümkün oluyor.”
Şirketlerde içerik dönüşümü, en öncelikli yönetilmesi gereken konulardan biri. Mevcut müşteri tabanını koruma, yeni müşteriler kazanma ve operasyonel verimlilik yaratmada başarılı olmak ve rekabet gücünü artırmak için dijitalleşmeyi iyi kavramak gerekiyor. Bu analizlerin sonucunda da şirket ihtiyaçlarına en uygun içerik dönüşümü odaklı yatırımı yapmak büyük önem arz ediyor. Başta mobil teknolojiler olmak üzere büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, temassız, mobil ödeme sistemleri, insansız kasa, e-ticaret, nesnelerin interneti, sosyal medya, dijital pazarlama, yapay zeka gibi teknolojiler, yatırım yapılan uygulamaların başında geliyor. Gökhan Gençtürk, “Dijitalleşme stratejisi belirlemeyen, süreçleri uygulamayan ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayan şirketler büyük rekabet ortamında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Dijitalleşme stratejilerini kurumsal içerik yönetimi hedefleri ile birleştire, hem kısa hem uzun vadeli hedefler belirleyen ve bunlara paralel olarak 5-10 yıllık uzun vadeli yatırımlar yapan şirketler ise her daim bir adım önde oluyor” dedi.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics