Dosya Yeni Dünyanın İçerik Dönüşümü 12 ŞUBAT 2017 / 05:00

Kurumsal yapılar değişiyor

Dijitalleşme kapsamında oluşan içerik dönüşümleri kurumsal yapıları en çok verimlilik artışı, maliyet düşüşü, analiz ve sürdürülebilirlik başlıklarında etkilemektedir. Analog ortamdan dijital ortama aktarılan veriler bilgiye erişimi kolaylaştırdığı için süreçler hızlanıyor. Veri tabanlarında saklanan veriler kurumsal ölçeklendirme için önemli olan iş zekası uygulamalarına veya veri madenciliğinden beslenen farklı uygulamalara zemin hazırlıyor. Limeks İş Geliştirme Direktörü Mustafa Gökhan Yenigün’ün verdiği bilgilere göre, şirketlerin bu konuda yatırım eğilimi kurumsal yapının büyüklüğüne, uzmanlık alanına ve vizyonuna göre farklılık gösterebiliyor. Bir tarafta sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen firmalar risk alarak orta ve uzun vadeli Ar-Ge yatırımlarını yaparak öncü oluyor, diğer tarafta kısa vadeli ihtiyaçlara çözüm oluşturan bir eğilim gözlemlenebiliyor.
2017 yılında e-dönüşüm çatışı altında e-arşiv, Ebys ve e-faturanın öncellikli yatırımlar olmasını beklediklerini kaydeden Mustafa Gökhan Yenigün, kamunun e-dönüşüm odaklı zorunlulukları bu kapsamdaki projelerin hacmini artıracağını düşünüyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics