Dosya Yeni Teknoloji Eğilimi: Hizmet Olarak Yazılım (Saa 02 ARALIK 2017 / 17:12

Kullanım alanı git gide yaygınlaşıyor

Hizmet olarak yazılım kullanımı (Software as a Service - SaaS); web tabanlı bir yazılımın, kullanıcıları adına, merkezi olarak barındırılıp işletilerek, satın almaya gerek kalmaksızın kullandıkça ödeme esasına dayanan bir yazılım modeli. SaaS uygulaması, hazır BT altyapısıyla, ilave maliyet ya da süre kayıpları oluşturmaksızın, doğrudan iş sonuçlarına dönük olarak esnek çözüm sunabiliyor. SaaS uygulamalarıyla kurumların sunucu, teknik bakım ve uygulama geliştirme maliyetleri azalıyor, güncelleme, lisans, güvenlik gibi alanlardaki maliyetleriyse neredeyse sıfırlanıyor. Ayrıca hizmeti mekân ve zamandan bağımsız alabilme imkânı, iş süreçlerine esneklik katıyor. Teknik olarak bu imkânlarının yanı sıra SaaS uygulamaları; kurumsal iş süreçleri açısından kullanılmaya hemen hazır olmalarıyla çeviklik kazandırırken, diğer taraftan ölçek ekonomisinin faydaları ile maliyetleri küçültülmüş iş çözümleri içermesiyle, bilgi sistemlerinin kurumlar açısından yeni rotasını ifade ediyor. Bu tanımı yapan Logo Yazılım Perakende Çözümlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Arslan Arslan’ın da belirttiği gibi, SaaS uygulamaları; sahada satış/sipariş işlemleri yapan personel için geliştirilen uygulamalardan, fabrikadaki üretim bandının takibine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. Bununla beraber, kullanımın yoğunlaştığı alanları, kurumların dış firmalarla ya da şirket dışında kurum için iş geliştiren unsurlarla iletişimi sağlayan noktalarda da görüyoruz. “Çoğunlukla perakende mağazacılık ya da satış sonrası servis hizmetlerini örnek alan uygulamaları kapsıyor” açıklamasını yapan Arslan Arslan’ın da belirttiği gibi, yasal regülasyon kapsamında ise mali tablolara ait verilerle ilgili bilgilerin ülke sınırları dahilindeki sunucularda barındırılması kuralı uygulanıyor.
 
Mobil platform öne çıkacak
SaaS; bireysel olarak günlük hayatımızda uzun süredir kullanmaya alıştığımız Facebook, Gmail, Twitter gibi uygulamaların, bir anlamda kurumsal karşılığını ifade ediyor. Öte yandan kurumların gereksinimleri, bireylerinkinden çok daha geniş kapsamlı ve komplike olduğu için SaaS çözümler genelde, bayi ve servis ağı, CRM ya da e-ticaret gibi özellikle kurumların dışa dönük uygulamalarında ön plana çıkıyor. “Böylece kurumlar; satış yapmak, müşteriye dönük kampanyalar hazırlayıp uygulamak, müşteri memnuniyetini ölçmek gibi asli işlerini gerçekleştirmeye daha fazla para, efor ve zaman ayırabiliyor” yorumunu yapan Arslan, ekledi: “Önümüzdeki dönemde SaaS uygulamaları için mobil platformun daha çok kullanım alanı bulacağını öngörüyoruz. Uygulamalara olan güvenin artması ve maliyet avantajı sayesinde, Türkiye’de orta ve küçük boyutta işletmelerin de konuya ilgisi artacaktır.”
 
İletişim altyapısı güçlenmeli
SaaS çözümlerinin bu denli ilgi görmesinin başlıca sebepleri maliyet avantajı ve hizmetlere erişim kolaylığı. Bugün artık hemen her şirketin ihtiyacına uygun bir SaaS uygulaması bulmak mümkün. SaaS uygulamalarının kurumlara getirdiği bu avantajlar, dünyada kısa sürede önemli bir pazar oluşturdu ve bilişim sektörünün önde gelen şirketlerinin giderek büyüyen miktarlarda bu alana yatırım yapmasını da sağladı.
Arslan’ın verdiği bilgi paralelinde, Gartner’ın yaptığı araştırmaya göre, dünya çapında SaaS pazarının bu yılın sonunda 58,6 milyar seviyesine geleceği ve 2020 yılı itibarıyla 99,7 milyar dolar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülüyor. “Türk yazılım pazarı, dünya ölçeğine kıyasla sınırlı büyüklüğe sahip olsa da, Logo olarak 5 binin üzerinde noktada halihazırda yayılmış SaaS çözümlerimizle bu konuda öncülük ediyoruz” bilgisini veren Arslan, “Bugüne kadar ağırlıklı olarak mağazacılık ve satış sonrası servis uygulamaları söz konusuyken, bundan sonraki süreçte İK, satınalma, personel yönetimi gibi modülleri de içeren SaaS ERP uygulamaları ile hizmet yelpazemizi genişletiyoruz” detayını paylaştı. Bu noktada Arslan, Türk şirketlerinin bulut bilişime ve SaaS çözümlerine giderek ısındığını da hatırlatırken, “Ülkemizdeki iletişim altyapısının güçlenmesi, bilişim ve yazılım sektörüne verilen teşvik ve desteğin artmasıyla, yakın gelecekte çok daha fazla sayıda şirketin bu uygulamalardan yararlanacağını düşünüyoruz” beklentisini dile getirdi.
 
Ekosistem, değer katıyor
Şirketlerin, iş süreçleriyle ilgili hizmeti temin ederken, kullanılacak yazılımın kendi sistemleriyle entegrasyonu ve değişiklikleri kolaylıkla gerçekleştirmesi çok önemli. Alınan SaaS uygulamasıyla tam olarak ne hedeflendiği, uygulama fonksiyonlarının neler olduğu, kapsamı ve etkinliği gibi konulara her zamanki gibi dikkat edilmesi şart. “Öte yandan, nasıl ki SaaS uygulamaları teknik olarak “uygulamaya hazır” durumda ise, iş gereksinimleri açısından genel olarak benzer entegrasyon ya da uyarlanmış iş süreçlerinin de daha önce talep edilmiş, anlaşılmış ve hatta geliştirilmiş olma ihtimalinden dolayı iş isteklerine adaptasyonu daha rahat olmuyor” bilgisini veren Arslan Arslan, kurumsal stratejilerini ise şöyle anlattı:
“Logo’da geniş bir çözüm ağı platformu oluşturuyor ve kendi ürünlerimizle bütünleşik çalışacak katma değerli ürün ve servislerin entegre olabilmesi için teknik imkanlar sağlıyoruz. Bu sayede, çözüm ortaklarımız, tamamlayıcı dikey çözümler üreterek Logo platformu üzerinden müşterilerimize sunabiliyor. Birçoğu start-up düzeyinde olan bu firmalar, Logo ekosistemine büyük değer katıyor. Bazı start-up’lara yatırım sağlarken, uygun olması durumunda bazılarını satın alarak bünyemize katıyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics