Dosya Yeni Teknoloji Eğilimi: Hizmet Olarak Yazılım (Saa 02 ARALIK 2017 / 17:10

Yatırım modelleri yeniden tanımlanıyor

SaaS; gerek dünyada gerekse son birkaç yıldır Türkiye’de iş uygulamaları yatırımlarında ön plana çıkıyor. Geçmişte kurumlar yeni bir uygulama seçimlerinde uygulama ile birlikte çalışacak donanım, veritabanı, uygulama geliştirme araçları yatırımı yapmak ve bununla ilgili maliyetlere de gerek ilk yatırım aşamasında gerekse kullanım dönemi boyunca katlanmak durumundaydı. SaaS modeli ile ise kurumlar, bugün ve gelecekteki iş ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümlere, ilk aşamadaki yatırım ve toplam sahip olma maliyeti “On Premise” çözümlere göre düşük maliyetle ve abonelik modeli ile geçebilmekte. Oracle Türkiye Kurumsal İş Uygulamaları Ülke Müdürü Ayşegül Dedeoğlu, bu konudaki çalışmalarını şöyle anlattı:
Oracle olarak uçtan uca tüm iş gereksinimleri için hizmet olarak yazılım sunabilen bir çözüm sağlayıcısıyız. Tüm ERP çözümlerimiz, alanında lider tedarik zinciri uygulamalarımız, insan kaynakları, yetenek yönetimi, işe alım uygulamalarımız ve CX (Satış, Servis, Pazarlama) uygulamalarımızı ortak, tekil bir platform üzerinde sunabiliyoruz. Kurumların bazen “hosting” modeli ile “SaaS” modelini karıştırabildiklerini gözlemliyoruz. Oracle SaaS stratejimiz; hizmet olarak yazılım çözümlerimiz ile sürüm güncelleme, bakım, felaket kurtarma gibi tüm hizmetleri bütünleşik olarak sunmakta. Sürüm güncellemeleri ortak belirlenen zaman dilimlerinde otomatik olarak gerçekleştirilmekte. Hizmet modelimizde farklı ödeme alternatifleri, yani büyümeye göre, kullandıkça öde, aylık/üç veya aylık gibi dönemsel ödeme seçeneklerini sunabiliyoruz.”
 
KOBİ’ler için büyük fırsat
Ayşegül Dedeoğlu’na göre, Türkiye’de özellikle ERP uygulamalarında farkındalığın yeni oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Büyük kurumlarda ‘eski nesil’ dediğimiz yüksek sürdürme maliyeti olan, çok fazla ek geliştirme yapılmış ve bunun için yüksek danışmanlık bedelleri ödenmiş ve ödenmeye devam edilen uygulamalar olduğu da Dedeoğlu’nun dikkat çektiği bir gerçek. İş uygulamaları SaaS dönüşümünün birçok kurumda temel nedeni hızlı uyarlanabilir, düşük sürdürme maliyetli, büyüme ve yeni ürün/pazarlara adapte edebilme ve dijital yetkinlikleri destekleyen çözümler olması. “Oracle SaaS çözümlerini, dünyada 25 binin üzerinde kurum farklı iş ihtiyaçları için kullanmakta” bilgisini veren Dedeoğlu, KOBİ’lerin konumunu ise şöyle değerlendirdi:
“KOBİ’ler için içeride yetkin kaynak bulundurmak, ihtiyaca yönelik terzi usulü çözümler geliştirmek ve dahilinde bir veri merkezi bulundurmak oldukça maliyetli ve yüksek efor gerektiren bir yatırım. Bugün geldiğimiz noktada, bulut teknolojisi belki de en çok KOBİ’ler için bir fırsat sunmakta. Bulut sayesinde, piyasada yer alan en iyi çözümlerin şirketler tarafından daha düşük ilk yatırım maliyetleri ve zamana yayılmış bir ödeme planı yapısıyla kullanılmaları mümkün hale gelmekte. Böylelikle, artık KOBİ’lerin teknoloji kullanmanın getirdiği teknik gereksinimlere efor ve kaynak harcaması yerine, kendi stratejileri doğrultusundaki faaliyetlerine odaklanabilmeleri için kaynaklarını daha verimli kullanabilir hale getirmeleri sağlanabilmekte.” 
 
Girişimcilere hep destek, tam destek
Oracle Türkiye, yeni kurulan ve kurulacak şirketlere destek veren kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlar vasıtasıyla girişimcilere birçok fırsat ve kaynak sunuyor. Oracle tarafından desteklenen girişimciler, Haziran 2016 itibarıyla yeni ve özel programlar ile yeniden yapılandırıldı. Bu yeni yapı ile Oracle’ın hedefi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki 23 ülkede yer alan 63 kuluçka merkezi ile başlatılan programlarla teknoloji girişimcilerine sunduğu desteği azami seviyeye çıkartmak. Ayşegül Dedeoğlu, bu başlıktaki çalışmalarını şöyle anlattı:
“Bu işbirliği, girişimcilere gelecek nesil Oracle Bulut Hizmetleri’ni deneyimleme, Oracle’ın sektör, teknik ve iş deneyimlerini aktaran mentor ağı ve koçluk desteğine erişim, geniş ekosisteme dahil olmak, workshop ve birçok etkinliğe katılarak iş geliştirmelerine imkan sağlıyor. Ayrıca girişimciler, test ve geliştirme amaçları doğrultusunda Oracle’ın Mühendislik Sistemi Altyapısı’ndan faydalanabiliyor ve Oracle teknolojilerine geçiş için gereken teknik eğitimleri alabiliyor. Oracle Türkiye ayrıca teknoloji girişimcilerinin hizmetlerini ve çözümlerini yurtiçi ve yurtdışındaki pazarlara tanıtabilmelerine yardımcı olmak için özellikle belli sektörler için düzenlenen Fintech ve Edtech gibi belli başlı Oracle etkinliklerinde girişimcilere ücretsiz sergi alanı imkanı sunuyor. Oracle Türkiye, geçtiğimiz dönemde TOBB ETÜ Garaj, İdeaport-TTGB, İTÜ Çekirdek, Bilkent Cyberpark, Yıldız Kuluçka Merkezi, ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi ve Endeavor Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok girişimcilik derneği ve kuluçka merkezi aracılığıyla yenilikçi teknoloji girişimcileri ile çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık binin üzerinde girişimci ile buluşan Oracle Türkiye olarak, dijital dönüşümün getirdiği geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla benzer girişimlerle ve yeni projelerle girişimcileri ve start-up ları desteklemeye devam edeceğiz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics