Dosya Yeşil BT ve Çevreci Yaklaşımlar 26 OCAK 2015 / 05:15

E-dönüşüm ile kağıt israfına son

Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, yasal düzenlemeler, toplumu, kurumları ve bireyleri yakından etkiliyor. Teknoloji ve internet, bir yandan önemli kolaylık, verimlilik ve maliyet avantajları sağlarken, diğer yandan e-dönüşümün lokomotifi oldu.

E-dönüşümün bu avantajlarının yanı sıra kağıt tüketimini azaltması da dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus olarak öne çıkıyor. Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kağıtlar, geleneksel ama dünyanın geleceği için büyük maliyetli bir çözüm. İş süreçlerinin giderek dijitalleşmesiyle beraber yavaş yavaş yerini “e-çözümlere” bırakan fiziksel çözümler, doğanın korunması adına da büyük önem arz ediyor.

E-dönüşümün kurumların iş süreçlerini hızlandırırken zamandan da tasarruf sağladığını ifade eden IBM Türk  Yazılım Hizmetleri Müdürü Sezer Seçer sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’de yıllık 6 milyar civarında fatura işlemi gerçekleşiyor;  bunu e-dönüşüm kapsamında değerlendirirsek yararlarının yüksek seviyelere hızla ulaşacağını söyleyebiliriz. IBM Küresel Hizmetler Birimi olarak dünyadaki en iyi uygulama örneklerini inceleyerek müşterilerimize en uygun çözümleri sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda IBM Türk olarak, e-fatura ve e-arşiv alanlarında lisanslı özel entegratör iznine sahibiz. Son dönemin popüler trendlerinden e-defter hizmetini de bulut ortamında son kullanıcılara sunma hazırlıklarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.”

Küresel olarak son yıllarda öne çıkan en önemli eğilimlerden biri olan e-dönüşüm, son dönemde ülkemizde de sıkça konuşulmaya başlandı. Ticaret ve iş süreçleri fiziki ortamdan bilgisayar ortamlarına taşınırken, oluşan yeni dönem sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Yıllık 6 milyar civarında fatura işlemi gerçekleşen Türkiye’de e-dönüşümün kısa vadeli yararlarının bile oldukça yüksek seviyede olması öngörülüyor.

Ülkemizdeki e-dönüşüm sürecini değerlendiren Türkkep Genel Müdürü Yüksel Samast,  “E-dönüşümün hukuk, teknoloji ve kültürel olmak üzere üç önemli ayağı bulunduğunu söylüyor. Samast sözlerini şu cümlelerle sürdürüyor:

“Yeni düzenlemeler ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde hukukta ve teknolojide belirli bir yere gelebildik, birçok ülkeden daha iyi aşamalar kat ettik ama e-dönüşümü zihinsel olarak içselleştiremedik. E-dönüşüm, aynı zamanda kültürel bir dönüşümü gerektiriyor. İş yapış şekillerimiz, kurumsal yönetim ve organizasyon yapılarımız, verimlilik anlayışımız, eğitim sistemimiz ağırlıklı olarak fiziksel ve kâğıda dayalı kültür etrafında dönüyor. Ulusal, kurumsal ve bireysel seviyelerde kültürel olarak e-dönüşüme uyumlu vizyon ve strateji oluşturulması gerekiyor. Doğru vizyon ve strateji temelinde politikaların oluşturulması, uygulama süreçlerinin tasarlanması ve aksiyon planlamalarının yapılması şart. E-dönüşüm, kamu, özel sektör ve bireylerin ortak bir paydada birleşerek hayata geçireceği kültürel bir transformasyon gerçeklemezse ütopya olarak kalacaktır. Bu dönüşümü hızlandırmak için ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış, yapılmakta olan e-hizmetler ve çözümlere ilişkin farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ayrıca bunların kullanımını yaygınlaştırmak için öncelikle ilgili hizmetin gerçekten faydalı olduğunun benimsenmesi, kullanımı kolay uygulamaların geliştirilmesi ve sunulması kritik öneme sahip. Faydalı uygulamalar, kaliteli çözüm ve hizmetler, uygun maliyetlerle sunulduğunda çok çabuk kabul görüp yaygın olarak kullanılıyor.”

E-defter kayıtlı ekonomiye katkıda bulunuyor

E-Defter uygulaması, maliyetlerinin azaltılması, iş süreçlerinin hızlandırılması, verimliliğin artırılması, vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi, kayıtlı ekonominin ve yeşil bilişimin desteklenmesi gibi ciddi katkılar sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen Türkkep, tüm muhasebe ve ERP yazılımlarıyla uyumlu platform bağımsız e-defter çözümü sağlıyor. E-dönüşümün temelinde yatan kâğıda dayalı işlemlerden kaynaklanan yüksek maliyetler ile çevresel zararları en aza indiren e-defter ve benzeri “e-çözümler” sektörlere önemli faydalar sunuyor. E-İmza, E-Fatura, E-Defter ve E-Saklama gibi e-dönüşüm çözüm ile hizmetlerinin kurumlara, şirketlere ve bireylere önemli katma değer sağladığının altını çizen Türkkep Genel Müdürü Yüksel Samast e-dönüşümün yeşil BT’ye olan katkısını da şu cümlelerle açıkladı:

“E-hizmet ve çözümler; kâğıdı, kartuşu, yazıcıyı, kalemi ortadan kaldırmakta, kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama, enerji ve işçilik maliyetlerinde büyük oranda tasarruf olanağı getirmektedir. E-dönüşümün öncü kurumu Türkkep olarak, yeşil BT’ye katkı sağlıyor, kurumlara ve bireylere verimlilik, hız ve kolaylık sunuyoruz.”

E-imza süreçleri hızlandırıyor, kağıt kullanımını azaltıyor

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos tarafından E-Güven için gerçekleştirilen ''E-imza kullanım alışkanlıkları araştırması'' Türkiye'de e-imza kullanımı konusunda yapılmış ilk kapsamlı araştırma olma özelliğini taşıyor. Araştırmada e-imzanın birçok sektöre ve özellikle üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar ön plana çıkıyor.

Yapılan araştırmada e-imza kullanımı öncesi katılımcıların yüzde 56'lık bir kesimi, genel müdür gibi yetkili kişilerin ofis dışında olması sebebiyle imza alamadıklarını ve iş süreçlerinin 1-2 gün geciktiğini bildiriyor. Araştırmada gecikmenin 3 güne ulaştığını belirtenlerin sayısı da yüzde 22 ile bir hayli fazla. 5-6 gün ve 1 hafta kadar geciktiğini belirtenlerin oranları ise toplamda yüzde 18 olarak dikkat çekiyor. E-imza sayesinde yöneticiler imzalarını ofis dışında olduklarında da uzaktan kullanabildikleri için iş süreçlerindeki gecikmelerin önüne geçiliyor.

E-imzanın bir diğer faydası maliyetlerde ortaya çıkıyor. Katılımcıların yüzde 70'i e-imza sayesinde yüzde 20 kağıt tasarrufu yaptığını belirtirken, yüzde 20'si ise yüzde 50'nin üzerine tasarruf sağlıyor. Bu verilere ek olarak kullanıcıların yüzde 88'i e-imzayı çevreci bir uygulama olarak görüyor. Benzer oranlarla iş yapma süreçlerini kısalttığı, verimlilik ve maliyet avantajı sağladığı da görülüyor.  Yüzde 85'lik veri güvenliği sonucu ise e-imzanın güvenilirliğini ortaya koyuyor.

 
ETİKETLER : 1006

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics