Dosya Yeşil BT ve Kurumsal Çevreci Yaklaşımlar 25 HAZİRAN 2016 / 11:04

Bilinçli yatırımlar ve bulut bilişimin yaygınlaşması çevreci yaklaşımları destekliyor

Günümüzde “Yeşil BT” anlayışı, coğrafyadan bağımsız bir ana eğilim olarak kabul görmüş durumda. Özellikle mobilitenin de etkisiyle zamandan ve mekândan bağımsız yaşamak ve iş yapmak zorunda olduğumuz bu yeni dönemde iş süreçlerini daha düşük maliyetlerle, daha hızlı şekilde yapabilmemizi sağlayan teknolojilere sahibiz. Synology Türkiye Ürün Müdürü Volkan Yiğit, küresel ısınma, enerji tasarrufu, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi ortak sorunlara karşı tüm firmaların daha hassas ve ilgili oldukları bir dönemde en basit kalem olarak kâğıt israfını ortadan kaldıran dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı. Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijitalleşmenin yeşil bilişime birçok konuda önemli katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Kurumsal politikamız gereği, ürünlerimiz özelinde çevreye duyarlı, doğaya zararı minimize eden uygulamaları geliştiriyor ve tercih ediyoruz. Ürünlerimiz için sarf ettiğimiz çaba ve Ar-Ge çalışmalarını bu bağlamda yürütüyoruz. Enerji tüketimi minimum seviyede olan ve “doğayla dost” geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak tasarlanan ve üretilen cihazlar bu konuda atılan en önemli adımlar. Gelecek teknolojilere ulaşabilmek istiyorsak geleceğe uygun çözümler geliştirmeli ve çevremizdeki alanı göz ardı etmemeliyiz”. 
Synology olarak kurumsal vizyon ve tüm operasyonlarını uzun yıllardır doğa dostu strateji çerçevesinde şekillendirdiklerini aktaran Volkan Yiğit, bir markanın sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir yaşam vizyonu taşıması ve tüketicileri ile bu anlamda bir bağ kurmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Yiğit “Yeşile duyarlı ürünlerimizi kullanan tüketicilerin de yeşile duyarlı, çevre bilinci gelişmiş tüketiciler olması önemli bir nokta. Ürünlerimiz enerji tüketimini yüzde 90’a varan oranlarda azaltıyor. Sürmekte olan Ar-Ge çalışmalarımızla birlikte, bu rakamın yakın bir gelecekte daha da düşeceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.
 
KOBİ’lerde artan bilinçle birlikte çevreci yaklaşımlara olan ilgi artıyor
Bulut çözümleri, sanallaştırma ve yenilikçi veri depolama yöntemleri, kurumlara; hız, esneklik, düşük maliyet, sürdürülebilir iş süreçleri ve tasarruf  gibi katkılar sağlarken yeşil BT çalışmalarında da büyük avantajlar ve fırsatlar yaratıyor. Bulut bilişimin iş süreçlerinde sağladığı kolaylıklar ve tasarrufa vurgu yapan Volkan Yiğit özellikle KOBİ’lerde artan bilinçle birlikte çevreci yaklaşımlara sahip şirket sayısının artacağını ifade etti. Yiğit şunları söyledi: “KOBİ’ler de bulut sistemlerin avantajlarından faydalanıyor ve depolama çözümlerinde daha bilinçli yatırımlar yapıyorlar. Bu eğilimle birlikte önümüzdeki dönemde çevreci politikalara sahip kurum sayısının giderek artacağını söyleyebiliriz. Bulut bilişim, daha az enerji harcayan, daha yüksek kapasiteli veri saklama teknolojileriyle dikkat çekiyor”.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics