Dosya Yeşil BT ve Kurumsal Çevreci Yaklaşımlar 25 HAZİRAN 2016 / 11:00

Çevreci teknolojiler uzun vadede dünyamızı daha yaşanabilir hale getirecek

Günümüzde özellikle nesnelerin internetinin de etkisi ile ortaya çıkan büyük veri, veri merkezlerinde çok daha fazla iş süreci ortaya çıkarıyor. Bu durum donanımların hiç olmadığı kadar sürekli olarak çalışmasını da beraberinde getiriyor. Veri merkezlerinde kesintisiz hizmet kritik öneme sahip olduğundan ihtiyaç duyulan enerji talebinin de en uygun maliyette karşılanması önem kazanıyor.  
Yeşil BT hakkındaki bilincin giderek arttığını söyleyen Metric Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, buna rağmen yeşil olmanın daha maliyetli olduğu yönünde yanlış bir inanış bulunduğunu ifade etti. Arıksoy, ”Şirketlerin iş modellerini çevreye daha duyarlı yeni teknolojiler ile donatması, çevre dostu hammadde kullanması daha fazla yatırım anlamına geliyor. Bu endişe de Yeşil BT’ye yapılan yatırımların, sürdürülebilirliğe ne kadar katma değer yapacağı ve bu yatırımların bütçeleri ne kadar etkileyeceği şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şirketlerin, bu yatırımların günü kurtarmaya dönük yatırımlar olmayıp, kendilerini uzun vadede rakiplerinin önüne geçirecek yatırımlar olduğunu fark etmesi, bu endişeleri tamamen ortadan kaldıracaktır” şeklinde konuştu.
 
Yeşil BT artık bir zorunluluk
Günümüzde enerji kaynaklarından üretilen miktara nazaran enerji ihtiyacı giderek artarken diğer yanda elektrik birim fiyatları da artış gösteriyor. Bunun sonucunda giderek daha küçük ve enerjiyi daha verimli kullanan ileri teknoloji ürünlere talep de artıyor. Bu durumla ilgili yorumlarını ileten Arıksoy, Yeşil BT’nin artık bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Bu alanda yapılan harcamaların sağladığı tasarruf, harcamaları karşılaması kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Yalnız teknolojilerin çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanması, üretilmesi, kullanılması, ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüşümünün yapılması veya uygun bir şekilde atık haline getirilmesi uzun vadede şirketlere maliyet açısından büyük faydalar sunuyor.
Bulut teknolojilerin sunduğu imkânlar ile sanal depolama alanlarının genişletilmesi, çağımızda oluşan büyük verinin tamamen dijital ortama aktarılmasını mümkün kılıyor. Bulut bilişim aynı zamanda depolama kapasitesini diğer platformlar ile paylaşmak anlamına geliyor. Bu da kurum içi veri merkezlerine gereksinimi ve donanımların sayısını azaltarak çevreye olumlu katkıda bulunuyor.
 
Dijitalleşme iş süreçlerini hızlandırarak tasarruf sağlıyor
Dijitalleşme ve E-dönüşüm süreçlerinin şirket ve kurumlara sağladığı faydalardan bahseden Gökhan Arıksoy şunları söyledi: “Günümüz dünyasında teknoloji platformlarının çekirdeği veridir. E-dönüşüm, iş süreçlerini sanal dünyaya taşıyarak şirketleri ek maliyet getiren donanım ve kaynak yatırımlarından kurtarmakta dolayısıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Bu da sonuç olarak kârlılığı ve büyümeyi kolaylaştırırken kurumların iş süreçlerini hızlandırıyor ve daha fazla tasarruf sağlıyor. Ayrıca depolanan büyük verinin gelişmiş analizleri sayesinde son kullanıcının beklentilerine daha uygun hizmet ve ürün geliştirilmesi de mümkün hale geliyor”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics