Dosya Yeşil BT ve Kurumsal Çevreci Yaklaşımlar 25 HAZİRAN 2016 / 12:09

Kurumsal BT’de çevreci anlayış fark yaratıyor

Sürdürülebilir iş modellerini destekleyen yeşil teknolojiler; öncelikli olarak şirketin kaynaklarını daha az tüketerek geleceğe aktaran teknolojiler. Sürdürülebilir bir iş yapmak, ana kaynağı yani doğayı, üretimde bulunulan çevreyi tüketmeden, zarar vermeden iş yapmak demek. Yeşil teknolojilerin kullanılması, düşük enerji tüketimini sağlar, insan gücü kullanımını azaltır. Bilginin buluta taşındığı, daha güvenli, her yerden erişilebilir mobil çalışmayı destekleyen bir ortam yaratır. Yeşil teknolojilerle, geleneksel iş süreçleri ortadan kalkar, otomasyon artar, iş akışları elektronik ortama taşınır, kağıt tüketimi azalır ve iş üzerinde insan müdahalesi en aza iner. İş yerlerinde yeşil yazılım ve donanımların tercih edilmesi, kurumun çevreye duyarlı bir şekilde iş yapmasını, enerji ve işletim maliyetlerini azaltmasını, çalışan performansını artırmasını, daha kısa zamanda daha çok işin yapılabilmesini ve şirket maliyetlerinde tasarrufu sağlar. Xerox Türkiye Kurumsal Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gençtürk de, yeni nesil doküman yönetim çözümleri, çevreci sarf malzemeleri ve düşük enerji sarfiyatına sahip yeni nesil ofis cihazları ile işyerlerinde bilgiye hızlı ve en az işlemle ulaşılmasını sağlarken, iş süreçlerini hızlandırıp, yeşil çalışma prensiplerinin benimsenmesine yardımcı olduklarını vurguladı. 
 
Eğitimler, benimsenme sürecini de hızlandırıyor
Son yıllarda şirketlerin yeşil teknolojilere olan bakış açısı olumlu yönde değişim gösteriyor. Bu teknolojilerin kurum bünyesine entegre edilmesi ile elde edilecek maddi tasarruflar, çalışan performansındaki artış ve çevreye duyarlı bir kurum algısının yaratılacak olması şirketlerin yeşil teknolojilere geçiş sürecini hızlandırıyor. Bu tespiti yapan Gökhan Gençtürk, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu süreçte kuruma doğru bir danışmanlık hizmetinin sağlanması ve ihtiyaçlarına uygun yazılım, donanımların sağlanması karşılaşılabilecek sorunların da minimuma inmesini sağlıyor. Xerox olarak iş süreç yönetimi ve doküman yönetim hizmetleri sağladığımız kurumlarda gözlemlediğimiz en önemli sorun, kurum çalışanlarının, bazen yöneticilerin bile geleneksel iş yapış şekillerini bırakmak istememeleri, yeni nesil çalışma anlayışına uyum konusunda zorlanmaları. Ancak faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki uluslararası deneyimimiz, her şirkete özel olarak belirlediğimiz çözümler ve doğru eğitim programlarımız sorunun kısa sürede aşılmasını sağlıyor.”
 
Şirket bütçesini de koruyan yaklaşım
Xerox; Energy Star programının da partnerlerinden biri. Energy Star belgeli düşük enerji tüketimine sahip ürünlerle müşterilerin maliyet tasarrufu yapmaları ve karbon ayak izi oranlarını düşürmeleri sağlanıyor. Xerox Connect Key’li çok fonksiyonlu ofis makineleri ve Xerox Yönetilen Baskı Hizmetleri, tüm özellikleri ile şirketlerin dijitalleşme ve e-dönüşüm süreçlerini sorunsuz olarak yürütmesini sağlıyor. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics