Dosya Yeşil BT ve Kurumsal Çevreci Yaklaşımlar 25 HAZİRAN 2016 / 11:11

Yeşil BT’de kolektif bilinç geliştirilmeli

Dünyanın nüfusunun her geçen gün artması, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, kişi başına düşen enerji sarfiyatının giderek yükselmesi, sera gazlarının çoğalması ile küresel ısınmanın kendini iyice hissettirmesi ve bozulmaya başlayan çevresel denge, sadece firmalar değil, bireyler için de kritik önemde. Gartner’ın tahminlerine göre, küresel karbondioksit emisyonlarındaki yaklaşık yüzde 2’lik oranın sorumlusu BT cihazları ve bu eğilim yukarı yönlü devam ediyor. Şirketler ise bu sorunlar ışığında oluşturacakları kurumsal politikalar ile önlemlerini almalılar. Bu gerekliliğe dikkat çeken ZyXEL Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar, yeşil BT ile dikkat edilmesi gereken başlıkları şöyle özetledi:
 
Ar-Ge’nin önemi büyük
“Ekonomik büyüme ve enerji tüketimini birbirinden ayrıştırmaya dönük olarak BT endüstrisinin yapabileceği en büyük katkı, bana göre düşük karbondioksit emisyonlarına sahip teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek ve hızlandırmak. Bu da yeşil BT konusunu bir lüks olmaktan daha çok, zorunluluk olarak değerlendirmek anlamına geliyor. Öte yandan, pazardaki tüm şirketlerin ürün standartları ve vizyon açısından yeşil BT ve sürdürülebilir çevre yaklaşımına sahip olmaları artık bir zorunluluk. Enerji tüketimi minimum seviyede olan, “doğayla dost” geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak tasarlanan ve üretilen cihazlar bu konuda atılan en önemli adımlar olmalı. Tedarik ve üretim de dahil olmak üzere; montaj, nakliyat, kullanım ve ürün ömrünün sonlanması adımlarını da içeren tüm iş süreçlerinde çevreci bir anlayışla hareket edilmeli. Ürünün kullanım ömrü dolduktan sonra gerçekleşen geri dönüşüm süreçleri de çok iyi planlanmalı. Çevreye ve insan sağlığına zarar veren kurşun, cıva, kadmiyum gibi maddeler, bu süreçlerde kesinlikle kullanılmamalı. Bununla birlikte, yeşil BT konusunda Ar-Ge’nin önemi tartışılmaz. Ar-Ge çalışmaları sayesinde enerji sarfiyatında ciddi azalmalar olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda kolektif bilincin de yükselmesi gerek. Çünkü artık tek başına çevreye olan duyarlılık çok büyük bir anlam taşımıyor.”
Çevreci teknolojilerin şirket ve kurumlara sağladığı temel faydalara bakıldığında, her şeyden önemlisi, doğayı koruduğunuz algısı müşterilerinizin gözünde büyük bir değer anlamını taşıyor. “Bizler küresel firmalar olarak hem tüketicilerimizi bilinçlendirmeli, hem de üretim stratejilerimizi çevreye duyarlı bir anlayışla belirlemeliyiz” diyen Uyar’a göre, dünyanın dört bir yanında tüketiciler, çevreye duyarlı ürünler kullanmaya daha fazla dikkat ediyor. Ancak Türkiye’de henüz bu anlamda çok yüksek seviyeli bir bilinç oluşmuş değil. Bu yorumu yapan Uyar, kendi kurumsal sorumluluklarını şöyle anlattı:
 
AB standartlarına uygun ürünler
“Bizler ZyXEL olarak, hem çevre bilinci oluşturma hem de tüketicilerimize çevreye duyarlı ürünler sunma anlamında üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve her zaman da bu doğrultuda hareket ediyoruz. Türkiye’de sunduğumuz tüm ürünler çevre dostu, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve kurşun içermiyor. Pazara sunduğumuz tüm ürünlerin tasarımından üretimine, tüketiciler tarafından kullanılmasından geri dönüşüm aşamasına kadar geçen bütün süreçlerde çevreci bir anlayışla hareket ediyoruz.  Enerji tüketimi minimum seviyede olan ve “doğayla dost” geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak tasarlanan ve üretilen cihazlar kullanmak yeşil BT konusunda atılabilecek adımların başında geliyor. Son yıllarda yüzde 50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirdik. Ayrıca ZyXEL ürünlerinde, çevreye ve insan sağlığına zarar veren kurşun, cıva, kadmiyum gibi maddeler kesinlikle kullanılmıyor. Biz kurum olarak; “Yeşil Yönetim” stratejisi doğrultusunda, başta hammadde tedariki ve üretim olmak üzere, montaj, nakliyat, kullanım ve ürün ömrünün sonlanması adımlarını da içeren tüm süreçleri “Beşikten Mezara” adı verilen özel bir basamak sistemi kapsamında yönetiyoruz. Tamamen ZyXEL tarafından geliştirilen bu sistemde, pazara sunduğumuz tüm ürünlerimizin tasarımından üretimine, kullanımdan geri dönüşüm aşamasına kadar bütün süreçlerde çevreci bir anlayışla hareket ediyoruz. Ayrıca, AB’nin konu ile ilgili talimatlarının tüm gerekliliklerini yerine getiriyor ve ürünün kullanım ömrü dolduktan sonra gerçekleşen geri dönüşüm süreçlerini de iyileştiriyoruz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics