Dosya Yeşil BT ve Kurumsal Çevreci Yaklaşımlar 25 HAZİRAN 2016 / 11:05

Yeşil BT’ye adım atmada dijitalleşme oldukça önemli

Yeşil teknolojiler sayesinde sağlanan tasarruf kurum hacmine ve gerçekleşen işlemlere göre değişiklik gösterebiliyor. Çok noktalı bir kurumu ele aldığımızda; bulut bilişim ve merkezden yönetilebilen sistemler sayesinde bir yılda yönetim maliyetlerinde yüzde 70’e kadar maliyet tasarrufu görülebiliyor. Ayrıca sunucu odaları olmadığı için sabit konum ve yerleşim giderlerinde yüzde 50’ye, tümleşik iletişim ve mobil entegrasyon sayesinde mobilite maliyetlerinde yüzde 30’a kadar görülebilen tasarruflar ise toplam sahip olma maliyetinin yüzde 25’e kadar azalmasını sağlıyor. Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu çevreye karşı hissettiğimiz sorumluluk ve duyarlılığın, işletmelerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemelerine yardımcı olurken, daha yeşil teknolojileri geliştirip üretmelerini sağladığını belirtti. 
Elektrik ve soğutma tasarrufu avantajı sağlayan konsolide uygulamalar, sahip olma maliyetlerini de azaltıyor. Tümleşik iletişim işbirliği sayesinde iş ve süreç performanslarında göze çarpan verimlilik, aynı zamanda daha yüksek çalışan ve müşteri motivasyonu sağlıyor. Erda Tütüncüoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Merkezle konuşlanabilen konsodile uygulamalar ve azalan donanım ihtiyacı sayesinde, elektrik, soğutma ve sistem odası için ayrılan alan tasarrufları sahip olma maliyetini azaltıyor. Aynı zamanda coğrafi bakımdan birbirine uzak ekiplerin yapacakları toplantıların yüzde 30 ila 50’sinin ses ve/veya IP üzerinden ses (VoIP) ile gerçekleşmesi yüksek seyahat masraflarından tasarruf edilmesini karbon emisyonunu azaltılmasını sağlıyor”.
 
Dijitalleşmeye odaklanmak tüm şirketler için bir gereklilik
CEO’ların dünyaya verdiği tüm mesajlarda ana konu başlıkları arasında dijitalleşme yer alıyor. Ayda bir kez herhangi bir cihazdan veya herhangi bir yerden internete bağlanan herkesi hesaba katan e-Marketer raporuna göre, 2014’de Türkiye’deki internet kullanıcısı sayısı 41 milyon. Bu kullanıcıların yaklaşık 12 milyonu ise mobil cihazlardan internete giriyor. Mobil telefon hattı aboneleri ise 70 milyon civarında. Telefonların artık “akıllı” hale geldiğini düşünürsek, dijital dünyaya uyum sağlamanın ne kadar gerekli olduğu daha net anlaşılıyor. Bu değişkenlerden dolayı birçok şirketin bütün birimlerinin, ürünlerinin ve çözümlerinin çevreci teknolojilere geçişin ilk adımlarından olan dijitalleşmeye odaklanması gereklilik haline geliyor.
Şirketlerin Yeşil BT uygulamalarına geçiş ve çevreci yaklaşımları benimseme süreçleri hakkında ilgi veren Tütüncüoğlu şunları söyledi: “Bu tip geçiş süreçlerinde müşterimiz ile birlikte çalışıyor ve kendi deneyimlerimiz ile kurumlara danışmanlık ve projelendirme desteği sağlıyoruz. Örneğin, müşteriye özel yapılan bu çıktılara bir genelleme yapmak istersek, dağıtık yapıya sahip müşterilerimize sunduğumuz merkezileştirme projelerimizde proje maliyetini enerji, donanım ihtiyacı gibi tasarruflarla yaklaşık 6 ila-12 ay içerisinde karşılayabileceklerini söyleyebiliriz”.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics