Dosya Yeşil Teknolojiler 02 HAZİRAN 2017 / 16:48

Yeşil teknoloji altyapısı hayata geçirilmeli

Küresel anlamda gelişen yeşil teknolojiler, malzeme bilimindeki yenilikler çok büyük bir hızla büyüyor. Hatta günümüzde neredeyse üretilen tüm ürünler ile ilgili çevresel etkiler göz önünde bulundurulmakta. Üretilen tüm ürünler ve teknolojiler ya yeşil teknolojiye katkı sağlamakta ya yeşil teknolojiler kullanılarak üretilmekte ya da çevresel etkileri minimuma indirgenerek üretilmiş ve böylece doğayı korumayı amaçlamakta. Bugün ortalama her beş üründen biri “yeşil” etiketli üretilmekte. “Bu, hem doğa hem gelecek nesiller için sevindirici bir haber” yorumunu yapan Schneider Electric Enerji Verimliliği ve Yönetimi Uzmanı Enes Akgün, burada dikkat edilmesi gereken bir noktayı şöyle paylaştı: “Bu yeşil teknolojilerin üretilmesi için ne yazık ki halen büyük oranda fosil yakıtlar ve yeşil olmayan teknolojiler kullanılıyor. Burada önemli olan nokta, yeşil teknolojileri üretecek yeşil teknoloji altyapısının hızla hayata geçirilmesi.”
 
 “Yeşil teknolojiler ile ilgili ülkemizdeki talep ve farkındalık da ne yazık ki olması gereken seviyede değil” yorumunu yapan Enes Akgün, şu sözlerle devam etti:
“Gelişmekte olan bir ülke olmanın getirdiği farklı öncelikler nedeniyle yeşil teknolojiler istenilen rağbeti görmeyebiliyor. Kalkınma hedeflerimiz, pazarda rekabet edebilme ve her türlü ihracatı artırma kaygılarımız gibi nedenlerle nispeten daha maliyetli olan yeşil teknolojilere yatırım yapma motivasyonumuz düşük seviyelerde. Yeşil teknolojilerin büyük kısmını ithal ediyor olmamız da hem kurumsal hem bireysel anlamda maliyet anlamında bu teknolojilere olan ilgimizi azaltıyor. Bu noktada, yeşil teknolojilerin üretimi için yapılacak yatırımlar sayesinde hem bu teknolojilerin maliyetlerini azaltarak bu konudaki farkındalık ve ilgiyi artırabilir hem dünyada da halen geliştirilmekte olan bu konuya daha başından itibaren dahil olarak dünya pazarında söz sahibi olabiliriz. Özellikle malzeme bilimindeki gelişmeler yeşil teknolojilere ciddi anlamda katkı sunmakta. Bu gelişmeler sayesinde yeşil teknolojiler çok daha verimli, çok daha yaygın ve çok daha ulaşılabilir olacak. Yine özellikle IoT, IIot ve M2M teknolojilerindeki gelişmelerin de doğrudan ve dolaylı olarak yeşil teknolojilere bambaşka bir boyut kazandıracağına inanıyorum.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics