Dosya Yöneticiler - 2016 Öngörüleri 03 OCAK 2016 / 15:58

Mobilite ve dijitalleşme iş dünyasını değiştiriyor

Mobilite ve dijitalleşmenin etkisiyle birlikte yeniden şekillenen iş dünyası, bu doğrultuda elde edilen “dijital vizyon” ile iş süreçlerini çok daha esnek ve akıcı bir temel üzerine kurmaya başladı.
 
“2015 yılında dünyadaki teknolojik gelişmeleri bir cümlede özetleyecek olursak giderek daha mobil, daha işlevsel, daha hızlı, daha görsel ve giderek daha akıllı olduğu bir yıl oldu. İş ve günlük yaşam büyük bir oranda mobil dünyaya taşındı, kamuda ve iş dünyasında dijitalleşme vizyonunun oluşmaya başladığı bir yıl oldu.” açıklamasını yapan İşnet Satış Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Aytül Sepetçi, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Ülkemizde özellikle e-vergi alanında gerçekleştirilen e-dönüşüm süreci kamu ile iş dünyasını birbirine yakınlaştırdı. Teknolojide yeni iş modelleri ve alanları da ortaya çıktı. Birkaç yıldır gündemde olan büyük veri özellikle pazarlama dünyasının ilgi alanına girerek veri analizi tarafını güçlendirdi. Yeni bir hizmet mimarisi olarak görülen bulut bilişim özellikle SaaS tarafında genişleme gösterdi. Bulut hizmetlerindeki artış ve nitelik olarak değişikliklerin yazılım ve hizmetler pazarında yeni fırsatlara yol açtığını söyleyebiliriz.
Yeni iş modeli olarak bakıldığında veri merkezleri şirketlerin büyüyen dijital verileri için güvenli bir ortam oldu. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik yatırımları 2015 yılında artış gösterdi. Özellikle sanal ortamda hemen her gün yepyeni saldırıların yaşandığı gözlendi ve buna karşılık uç nokta güvenliği ve ağ trafiği güvenliği önem kazandı. ‘Nesnelerin Interneti’ bir kavram olarak değil artık ilk prototiplerin üretilmeye başlandığı bir dönem oldu. Giyilebilen teknolojiler tarafında akıllı saatler tüketicilerin gözdesi oldu. Akıllı mobil telefon pazarında yerli üretim de kendine pay edinmeye çalıştı.

Dijitalleşme boyut değiştirecek
İşnet Satış Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Aytül Sepetçi’ye gore 2016 öngörüleri:
2016 yılı tüm dünyada dijitalleşmenin çok farklı boyutlarda yaşanacağı bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi tetikleyen belli başlı yeni teknolojiler de yine nesnelerin interneti, mobil, bulut, giyilebilen teknolojiler, büyük veri, sosyal medya, yapay zeka vb. olacak.
İş dünyası 2016 yılında mobilitenin farklı ve çeşitli uygulamalarını hayata geçirecek. Onun yanında nesnelerin interneti sadece teknoloji odaklı değil, iş modeli odaklı dönüşümü de tetikleyecek. Özellikle enerji tasarrufu ve verimlilik dışında pazarlama dünyasının da ilgi odağında olacak.
Dijitalleşme 2016 yılında büyük ve orta boy şirketlerin kaçınılmaz yolu olacak. Bu doğrultuda özellikle büyük kuruluşlar dijitalleşme stratejisi ve yol haritası belirleme üzerine kafa yoracak. Yanı sıra yönetim biriminde CDO dediğimiz dijital dönüşüm liderleri yerlerini alacak. 2016 yılında müşteri odaklı her şirket için büyük veri artık bir zorunluluk olacak. İş birimi ile yakın çalışma ve hatta iş birimini yönlendirebilme kabiliyeti BT departmanının dijital dönüşümdeki yerini belirleyecek. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics