Dosya Yöneticiler - 2016 Öngörüleri 02 OCAK 2016 / 17:00

Şirketler temkinli olmayı sürdürecek

Değişen iş ihtiyaçları ve müşteri talepleri, şirketlerin ve kurumların iş yapış şekillerini değiştirirken, 2015 yılında yaşanan siyasal ve ekonomik belirsizlik, şirketlerin ve kurumların adım atmasını engelliyor.
“2015 yılında, seçimler başta olmak üzere yaşanan ekonomik ortamın da etkisiyle kamu ve özel sektörde projelendirilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) harcamalarının bir kısmı askıya alındı. Global göstergeler bize, önümüzdeki sene de yatırım harcamalarına temkinli yaklaşılacağının sinyallerini veriyor.” açıklamasını yapan Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım, şöyle devam ediyor:
“Önümüzdeki 5 yıla şekil verecek teknolojiler arasında ilk sırayı alan Bulut Bilişim, her geçen gün giderek artan sayıda cihazın internete bağlanmasıyla birlikte çok güçlü bir değişimin baş aktörü olacak. Dijitalleşmenin bir sonucu olarak doğan oldukça hacimli bu verinin saklanması, yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması önümüzdeki yıllarda üzerinde en çok tartışılacak konuların başında gelecek. 2016’da konuşacağımız bir diğer konu ise nesnelerin interneti olarak tabir edilen Nesnelerin İnterneti.
Öte yandan, iş hayatında giderek artan iletişim ihtiyacıyla birlikte tümleşik iletişim, sanallaştırma,  birlikte çalışabilirlik, veri güvenliği, bilişim hukuku ve bilişim etiği gibi kavramları eskisinden çok daha sık duyuyor olacağız. Firmaların iş süreci performanslarını artıracak, maliyetleri düşürecek uygulamalara hızla yöneleceğini düşünüyoruz. Şirketler ERP, CRM gibi yatay iş uygulamalarının yanı sıra, 2016’da kendi iş faaliyetlerine özgü geliştirilmiş dikey iş uygulamalarına yatırım yapacaklar.
4,5G iletişim teknolojisinde yerli ürün kullanım şartının getirilmesi 2015 yılında atılan olumlu adımlardan biri. Bu şartın, yerli haberleşme ekosisteminin oluşmasına çok önemli katkılar sağlayacağını, istihdamı artırarak özellikle de yazılım pazarına ivme kazandıracağını düşünüyoruz.”
 
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics