Dosya Yöneticiler - 2016 Öngörüleri 02 OCAK 2016 / 16:57

Teknolojik gelişmeler BT güvenliğini yeniden şekillendiriyor

Teknolojinin her geçen gün hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte birçok fayda elde ediliyor; fakat güvenlik riskleri de paralelinde gelişiyor. Tehditlerin gelişimi, saldırıların boyutu ve sıklığı günden güne artıyor. 
Bu senenin en çok yükselen saldırı şekli yine fidye yazılımlar olduğunu ifade eden Intel Security Türkiye ve Azerbaycan Bölge Müdürü İlkem Özar, fidye yazılımların, siber suç forumlarında belirli bir ücret karşılığı alınıp-satılabilen bir hizmete dönüştüğünü ifade ediyor. Özar, “Crypto-Locker” ve “Crypto-Wall” gibi fidye yazılım ailelerinin ortaya çıkmasıyla, McAfee Laboratuvarları’nın geçtiğimiz seneye oranla iki katın üzerinde bir örnek artışı tespit ettiğinin altını çiziyor.
Intel Security Türkiye ve Azerbaycan Bölge Müdürü İlkem Özar konuşmasına şu şekilde devam ediyor:
“Daha ağırlıklı olarak bireyler ve küçük işletmeler üzerinde gerçekleşen fidye yazılım saldırılarının, 2016’da daha hedefli ve karışık tekniklerle, son kullanıcı sistemlerini ve sunucuları çökertmeyi amaçlayan, büyük kurum ve organizasyonlar için geliştirilmiş fidye yazılımlara dönüşmesine şahit olabiliriz. Ayrıca son zamanlarda gözlemlediğimiz mobil uygulamalardaki yazılımsal zafiyetler, bulut sistemlerine yapılan saldırılar, tespiti güç dosyasız zararlı yazılımlar, ele geçirien IoT araçları gibi bir çok saldırı tipinin de henüz buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu yüzden kullandığımız servislerin korunması ve tıpkı fiziksel önlemler gibi sanal önlemler de alınması gerekiyor. Kurum ve organizasyonlar, değerlerini ve onları hedef alan riskleri belirleyerek, sınırlı işgücü ve finansal kaynaklarını doğru analiz ve güvenlik çözümleriyle birleştirmeli. Ayrıca güvenlik konusunda kamu-özel sektör işbirliği büyük bir önem taşıyor. Riskleri en aza indirgemek için eğitim verilmesinin yanı sıra, uzmanlık oluşturulmasının da kilit bir nokta.
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim, BT güvenliğini de etkiliyor. Bu gelişmeleri takip etmenin ve anında tepki vermenin ötesinde, iyi bir öngörü sahibi olabilenler, risklerden kaçınıp, fırsatları değerlendirebilir. Teknolojiyi, son kullanıcıyı, veriyi ve dijital servisleri korumak için hepimizin gelecekte karşılaşacağımız tehlikeleri çok iyi anlaması gerekiyor. Bu noktada Kasım ayında yayınlanan McAfee Laboratuvarları’nın yayınladığı Tehdit Tahminleri raporu hem 2016 hem de gelecek 5 senenin muhtemel tehditlerine yer veriyor ve çok değerli bir kaynak.
Raporda da bahsedildiği üzere; 2016 ve önümüzdeki beş senede, fidye yazılımı tehditlerinden, otomobil sistemlerine yapılan saldırılara; altyapı saldırılarından, çalınan verilerin saklanıp satılmasına kadar muhtemel birçok tehdit bizi bekliyor. Hem Dünya’da hem de ülkemizde birçok bireysel ve kurumsal kullanıcının mağdur olduğu fidye yazılımlar, ne yazık ki 2016’da da sürerken, anonimleşen ağlar ve ödeme yöntemleri, hızla büyüyen fidye yazılımı tehdidine önemli derecede arttıran faktörlerden biri olmaya devam edecek.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics