Dosya Zirveye doğru 16 EYLÜL 2013 / 18:26

Çok uluslu şirket yönetiminin deneyimli ismi zirvede konuşacak

Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Ayşegül İldeniz: ”Her ülke için değişen, terzi işi kararlar vermeniz gerekiyor.”  

25 Eylül’de zirve katılımcılarına seslenecek olan İldeniz’le yaptığımız kısa söyleşide önemli saptamalar ortaya çıktı.
Bir şirketin 67 ülke operasyonunu yöneten bir yapının başında olmak nasıl bir bakış açısı gerektiriyor?
Sadece Türkiye’de olanların değil, 67 ülkede olanların deneyimini taşımak tabii ki çok ciddi bir katma değer, farklı bir bakış açısı ve perspektif sağlıyor. Günümüzün rekabetçi iş dünyasında küresel kültürü anlamak, küresel yapıyı kavrayabilmek, küresel düşünebilmek son derece önemli. Bu bana esneklik kazandırıyor, önyargısız ve yatay düşünebilme olanağı veriyor. İşin ancak deneyimsel bilgiyle yürütülebileceğine inanıyorum. Doğru çıkarımlarda bulunabilmek için sorumlu olduğunuz ülkelerin iş yapış süreçlerini, o insanların kültürlerini, neyi neden yaptıklarını çok iyi anlamanız gerekiyor. Bu uluslararası zenginlik aynı zamanda insana önemli bir dünya görüşü elde etme fırsatı ve büyük resmi görebilme yeteneği veriyor. Bir şey tartışırken her zaman dünyanın farklı bölgelerinde olan biteni dikkate alarak kendime “O zaman biz neredeyiz?” sorusunu sorarım. Geniş bir bölgeden sorumlu bir yönetici olarak doğru delegasyonun önemine inanıyorum. Bana göre en iyi yönetici “Kaf Dağı’nın arkasını en iyi kestiren kişi”dir. Öne geçmek için uzağı en iyi kestiren olmak gerekiyor. Özellikle benimki gibi hızla gelişen bir bölgede bir numaralı metrik, en fazla büyümenin nereden geleceğini ve nereye yatırım yapılacağını hesaplamak.
Sayısallaştırmanın getirdiği hızlı değişim, farklı ülke operasyonlarına nasıl yansıyor?
Sayısallaşma ile gelen değişim gerçekten o kadar hızlı oluyor ki gerek mevcut çalışanlarımın yetkinlikleri ve sorumlulukları konusunda, gerekse yeni eleman alma konusunda çok hızlı ve emin adımlarla hareket etmeyi gerektiriyor. Bu tip hızlı değişimler özellikle benim bölgem gibi birçok farklı profil ve karakterde ülkeye sahip bir bölgede olunca, her ülke için değişen, terzi işi kararlar vermenizi zorunlu kılıyor.

Sizin başında bulunduğunuz bölgeye, sayısallaşmanın getirdiği en çarpıcı değişimler neler oldu? Bu değişim ne tür iş modelleri ortaya çıkmasını sağladı?

Ortadoğu ve Afrika’da teknoloji, ekonomiden siyasi ve sosyal yaşama, farklı alanlarda yaşam tarzlarını ciddi biçimde değiştiriyor. Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde internet kullanıcı oranı artışı 2000-2008 yılları arasında yüzde 1200 oldu. (Dünya ortalaması yüzde 290) Dünya genelinde teknoloji üzerinden sosyalleşme mecralarında yüzde 70 ile bilgisayar öndeyken, Afrika’da yüzde 80 ile telefon önde. Öte yandan Arap dünyası politik açıdan zor günlerden geçiyor olsa da, genç nüfusu ve teknoloji kullanımındaki başarıları dünya görüşlerini değiştiriyor. Suudi Arabistan’da yaşanan toplumsal transformasyon teknoloji kullanımında da kendisini gösteriyor. Afrika kalkınmada teknolojinin önemini kavramış durumda. Bugün en hızlı gelişen 10 ekonomiden 7’si, teknolojinin en hızlı yayıldığı pazarlardan olan Afrika’dan çıkıyor.


Zirve çatısı altında katılımcılara vereceğiniz önemli mesajlar neler olacak?
Günümüz teknolojisinin, gelişmekte olan ülkelerde yarattığı ekonomik sıçrama ve genişlemeyi tetikleyen inovatif iş modelleri, ürünler ve kullanım modellerinden yola çıkarak yakın gelecekte ülkemiz ve bölgemiz için var olan olanaklar ve fırsatlar üzerine konuşacağım.
ETİKETLER : Sayı:938

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics