Güvenlikte Yeni Eğilim ve Öncelikler, Gelişen Çözümler